Geometria - rzut cechowany

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Pobrań: 27,
Wyświetleń: 573
Podgląd dokumentu

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

WYKŁAD 7

RZUT CECHOWANY

Budownictwo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Opracował: mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

1

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

TEMATYKA WYKŁADU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Układ odniesienia

Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny

Przynależność

Elementy wspólne

Równoległość prostych

Kład płaszczyzny

POLITECHNIKA GDAŃSKA

2

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

UKŁAD ODNIESIENIA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

JEDNOSTKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

3

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

ODWZOROWANIE PUNKTU

CECHA PUNKTU – wysokość punktu w przyjętych

POLITECHNIKA GDAŃSKA

jednostkach.

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Punkt jest określony jednoznacznie jeżeli

jest dany jego:

- rzut,

- cecha,

- jednostka.

4

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

ODWZOROWANIE PROSTEJ

STOPNIE PROSTEJ – punkty na

prostej posiadające całkowite cechy.

MODUŁ PROSTEJ – rzut odcinka

między sąsiednimi cechami.

NACHYLENIE PROSTEJ – tangens

kąta ϕ nachylenia prostej do rzutni.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Prosta jest określona

jednoznacznie jeżeli jest dany jej:

- rzut,

- kierunek,

- cecha jednego punktu,

5

- moduł prostej.

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

KŁAD PROSTEJ

ax

Bx(1)

wielkości rzeczywiste

j

a`

B`(1)

POLITECHNIKA GDAŃSKA

A`(0)

6

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

ODWZOROWANIE PŁASZCZYZNY LINIE WARSTWOWE –

krawędzie płaszczyzny danej z

płaszczyznami warstwowymi.

WARSTWICE – rzuty

prostokątne linii warstwowych na

rzutnię.

LINIA SPADU – prosta leżąca

na płaszczyźnie i prostopadła do jej

warstwic.

MODUŁ PŁASZCZYZNY

– odległość dwóch warstwic o

kolejnych cechach.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Płaszczyzna jest

określona jednoznacznie

jeżeli jest dany jej:

- rzut linii spadu,

- moduł,

- jednostka.

7

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

PRZYNALEŻNOŚĆ – PUNKT I PROSTA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Całkowita cecha

punktu A(2)

Niecałkowita cecha

punktu B(3j+m)

8

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

PRZYNALEŻNOŚĆ – PROSTA I PŁASZCZYZNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

9

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

4. ELEMENTY WSPÓLNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA

10

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

KRAWĘDŹ MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI

POLITECHNIKA GDAŃSKA

11

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

PUNKT PRZEBICIA PROSTEJ Z PŁASZCZYZNĄ

POLITECHNIKA GDAŃSKA

12

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

RÓWNOLEGŁOŚĆ PROSTYCH

POLITECHNIKA GDAŃSKA

- rzuty prostych równoległe

- zgodne zwroty

- równe moduły

13

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

6. KŁAD PŁASZCZYZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA

14

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

KŁAD PŁASZCZYZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA

15

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

KŁAD PŁASZCZYZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA

16

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

KŁAD PŁASZCZYZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA

17

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

ZADANIE

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

Narysuj kwadrat o boku AB na płaszczyźnie α.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

18

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

Politechnika Gdańska

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

ZADANIE

POLITECHNIKA GDAŃSKA

19

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski,

dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska

KMBiM

GEOMETRIA WYKREŚLNA

Politechnika Gdańska

Rok I, semestr I (zimowy)

WYKŁAD 7

LITERATURA

1. Otto F., Otto E.: Podręcznik Geometrii Wykreślnej, PWN,

Warszawa, 1980: Rozdz. 1. Rzuty cechowane (str. 21-51)

2. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa,

2002: Rozd. 8. P.8.1. Rzuty punktów, prostych i płaszczyzn (str.91-94)

3. Jankowski W.: Geometria Wykreślna, PWN, Warszawa, 1971 :

Rozdz. 11. Rzuty cechowane p.11.1-11.4 (str.186-189)

4. Bartel K.: Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 1958;

Rozdz. 1. Par.1. Zasady rzutów cechowanych p.12-31 (str.31-48)

5. Bogaczyk T., Romaszkiewicz–Białas T.: 13 wykładów z geometrii

wykreślnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999 :

Rozdz. 12. Rzut cechowany p.12.1-12.6. (str.160-169)

6. Bieliński A.: Geometria wykreślna, Oficyna Wydawnicza PW,

Warszawa, 2005: rozdz. 5.1-5.3 (str. 205-221)

POLITECHNIKA GDAŃSKA

20

Opracował: Mikołaj Miśkiewicz

http://www.okno.pg.gda.pl

Wykładowcy:

dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. PG

mgr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska