Formy ochrony przyrody - Parki Narodowe

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 178
Podgląd dokumentu

Formy ochrony przyrody w Polsce

Parki Narodowe- 23 (nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne, górskie)

Parki Krajobrazowe- 120- są korytarzami między parkami narodowymi

Obszary Chronionego Krajobrazu- 407

Rezerwaty Przyrody- 1307

Pomniki Przyrody - 32 500

Użytki Ekologiczne - 25 900

Parki Narodowe

Babiogórski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO

Chroni się naturalny krajobraz gór średnich z zachowanym piętrem roślinności Białowieski Park Narodowy UNESCO Najstarszy w Polsce

Ochronie podlega naturalny las strefy umiarkowanej- puszcza środkowoeuropejska Żubr białowieski, typ nizinny Biebrzański Park Narodowy Największy - 58 tys. Ha Krajobraz bagienny, torfowiskowy doliny rzecznej Ostoja ptactwa ( batalion )- ptak łąkowy łąk podmokłych Łoś (ok. 600 sztuk)

Bieszczadzki Park Narodowy UNESCO, drugi co do wielkości Puszcza karpacka- lasy bukowe na glebach brunatnych Połoniny - łąki na wysokich szczytach- formy sztuczne

Niedźwiedzie, rysie, wilki

Park Narodowy Bory Tucholskie Naturalny bór sosnowy Wydmy śródlądowe , jeziora głuszce Drawieński Park Narodowy

Krajobraz młodoglacjalny

Ochrona krajobrazu jezior rynnowych Siedlisko wydr Gorczański Park Narodowy Krajobraz lasów bukowych Odsłonięcia fliszu karpackiego w Dolinie Mszanki

Żmija zygzakowata, salamandra plamista

Park Narodowy Gór Stołowych Chroniona jest budowa geologiczna, litosfera - skały piaskowcowe

Kampinoski Park Narodowy UNESCO, blisko aglomeracji miejskiej Łoś (ok. 250 szt.), jenot (z Azji), bocian czarny Karkonoski Park Narodowy UNESCO Krajobraz polodowcowy (kotły) Piętra roślinności Magurski Park Narodowy W Beskidzie Niskim Puszcza karpacka Niedźwiedzie, wilki

Narwiański Park Narodowy Dolina rzeczna typu anastomozującego Powierzchnie bagienne, torfowiskowe

Błotniak stawowy

Ojcowski Park Narodowy - najmniejszy

Procesy krasowe powierzchniowe i podziemne

Nietoperze (6 gat.)

Krajobraz archeologiczny Pieniński Park Narodowy Kras powierzchniowy np. Wąwóz Dunajca

Poleski Park Narodowy UNESCO

Krajobraz pojezierny na skałach węglanowych żurawie Roztoczański Park Narodowy Konie polskie wolnożyjące

Zostało jeszcze 62% tej notatki.

Jeśli chcesz zobaczyć całość, zaloguj się.

Zaloguj się