Formy ochrony przyrody - Parki Narodowe

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 210
Podgląd dokumentu

Formy ochrony przyrody w Polsce

Parki Narodowe- 23 (nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne, górskie)

Parki Krajobrazowe- 120- są korytarzami między parkami narodowymi

Obszary Chronionego Krajobrazu- 407

Rezerwaty Przyrody- 1307

Pomniki Przyrody - 32 500

Użytki Ekologiczne - 25 900

Parki Narodowe

Babiogórski Park Narodowy Rezerwat biosfery UNESCO

Chroni się naturalny krajobraz gór średnich z zachowanym piętrem roślinności Białowieski Park Narodowy UNESCO Najstarszy w Polsce

Ochronie podlega naturalny las strefy umiarkowanej- puszcza środkowoeuropejska Żubr białowieski, typ nizinny Biebrzański Park Narodowy Największy - 58 tys. Ha Krajobraz bagienny, torfowiskowy doliny rzecznej Ostoja ptactwa ( batalion )- ptak łąkowy łąk podmokłych Łoś (ok. 600 sztuk)

Bieszczadzki Park Narodowy UNESCO, drugi co do wielkości Puszcza karpacka- lasy bukowe na glebach brunatnych Połoniny - łąki na wysokich szczytach- formy sztuczne

Niedźwiedzie, rysie, wilki

Park Narodowy Bory Tucholskie Naturalny bór sosnowy Wydmy śródlądowe , jeziora głuszce Drawieński Park Narodowy

Krajobraz młodoglacjalny

Ochrona krajobrazu jezior rynnowych Siedlisko wydr Gorczański Park Narodowy Krajobraz lasów bukowych Odsłonięcia fliszu karpackiego w Dolinie Mszanki

Żmija zygzakowata, salamandra plamista

Park Narodowy Gór Stołowych Chroniona jest budowa geologiczna, litosfera - skały piaskowcowe

Kampinoski Park Narodowy UNESCO, blisko aglomeracji miejskiej Łoś (ok. 250 szt.), jenot (z Azji), bocian czarny Karkonoski Park Narodowy UNESCO Krajobraz polodowcowy (kotły) Piętra roślinności Magurski Park Narodowy W Beskidzie Niskim Puszcza karpacka Niedźwiedzie, wilki

Narwiański Park Narodowy Dolina rzeczna typu anastomozującego Powierzchnie bagienne, torfowiskowe

Błotniak stawowy

Ojcowski Park Narodowy - najmniejszy

Procesy krasowe powierzchniowe i podziemne

Nietoperze (6 gat.)

Krajobraz archeologiczny Pieniński Park Narodowy Kras powierzchniowy np. Wąwóz Dunajca

Poleski Park Narodowy UNESCO

Krajobraz pojezierny na skałach węglanowych żurawie Roztoczański Park Narodowy Konie polskie wolnożyjące