Filozoficzne założenia idealizmu subiektywnego- na przykładzie G. Berkeleya

Notatkę dodano: 28.08.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 118
Podgląd dokumentu

Na przykładzie filozofii G. Berkeleya wyjaśnij filozoficzne założenia idealizmu subiektywnego.
Wskaż na podstawowe różnice między teizmem a ateizmem. (+ DEIZM I PANTEIZM - b te pojęcia się łączą w zasadzie i później jest dużo pytań o to)
Idealizm subiektywny Berkeleya „Treatise concerning the Principles of Human Knowledge" („Traktat o zasadach poznania ludzkiego”, 1710 r.)
Pogląd, wedle którego rzeczy istnieją tylko o tyle, o ile są postrzegane (zasada esse = percipi, obserwacja = byt). Byty dane nam w doświadczeniu zewnętrznym są jedynie zespołami poszczególnych jakości zmysłowych, a wszystkie owe jakości są subiektywne. Berkeley argumentował to w ten sposób, iż np. jeśli mówię "książka istnieje", to nie znaczy to nic poza faktem, że mogę jej dotknąć, zobaczyć itp. Jeśli jednak ani ja, ani żaden inny umysł nie odbiera na jej temat żadnych wrażeń zmysłowych, to o książce tej nie można powiedzieć iż "istnieje". Tatarkiewicz: Inny z wielkiej trójki oświeceniowych empiryków angielskich (Berkeley, Hume, Locke!) John Locke, stwierdził subiektywność niektórych jakości zmysłowych; B. uznał słuszność jego myśli, ale - podobnie jak i innym jego myślom dał postać bardziej skrajną. Mniemał, że pierwotne własności które Locke uważał za obiektywne są również subiektywne; i one także istnieją tylko w umysłach. Podobnie jak barwa istnieje tylko, gdy jest widziana, tak też ruch czy kształt, istnieją tylko wtedy, gdy są postrzegane. Przemawiają za tym 3 argumenty:
jakości pierwotne nie występują nigdy w oderwaniu, lecz zawsze w łączności z własnościami wtórnymi, np. kształt w łączności z barwą; jeśli więc te są subiektywne, to i tamte nimi być muszą,
własności pierwotne są względne, np. wielkość rzeczy i szybkość ruchu zmieniają się w zależności od naszej wobec nich pozycji, są więc związane z umysłem, czyli nieobiektywne,
własności pierwotne nie są zawarte w doświadczeniu zmysłowym. Najpopularniejsze próby polemiki:
Jeśli widzę książkę i jednocześnie jej dotykam to czy mam do czynienia z jedną czy z dwiema rzeczami?
Berkeley nie wahał się stwierdzić, że to, co widzimy jest inną rzeczą od tej, którą dotykamy. Podobnie jest również, np. gdy patrzymy na jakiś przedmiot z bliska i daleka. Traktowanie tych różnych bytów jako jednego wynika tylko z nieprecyzyjności używanego języka.
Czy gdy budzę się rano każdego dnia moja sypialnia stwarza się na nowo?
Według Berkeleya rzeczy są postrzegane również przez Boga przez co są trwałe i istnieją bez przerwy.
Teizm vs. Ateizm