Dochody samorządu terytorialnego - Źródła dochodu

Notatkę dodano: 04.08.2010,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 270
Podgląd dokumentu

Źródła dochodu samorządu terytorialnego Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł: - z podatków i opłat administracyjnych. - z majątku lokalnego. - z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych. - z pożyczek i obligacji. Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego. 1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych. Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów. W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin. Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5

Źródła dochodu samorządu terytorialnego
Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:
- z podatków i opłat administracyjnych.
z majątku lokalnego.
z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.
z pożyczek i obligacji.
Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.
1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych.
Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów.
W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin.
Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100
Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5 100
Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 15 100
Podatek rolny i leśny - 100 100
Podatek od spadków i darowizn - 100 100
Podatki i opłaty lokalne - 100 100
Podatki opłacane ryczałtowo - 100 100
Podział dochodów z podatku w procentach.
Podstawowymi dochodami budżetu gmin w P

(…)

… jak: liczba ludności, liczba uczniów, wartość dochodów podatkowych z PIT i CIT.
Według opinii Stanisława Owsiaka („Finanse publiczne teoria i praktyka” 1999r.) w chwili wprowadzenia reformy , nie było jasne czy ambitne założenia podciągnięcia wydatków biednych powiatów do poziomu wydatków najbogatszych powiatów - poprzez konstrukcję wskaźnika Sn przy subwencji wyrównawczej - jest założeniem realistycznym…
… publicznych” - Maria Kosek - Wojnar, Stanisław Owsiak, Krzysztof Surówka AE w Krakowie Kraków 1994 „Finanse publiczne - teoria i praktyka” - Stanisław Owsiak
AE w Krakowie
Kraków 1999

… subwencji uzależniona była od:
wykształcenia nauczycieli
liczby uczniów w gminie
średniej płacy nauczyciela
położenia szkoły (miasto, wieś)
Drugą formą - obok dotacji ogólnych - zewnętrznego zasilania samorządów terytorialnych były dotacje celowe. Dotacje celowe udzielane były samorządom na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia. Najczęściej przydzielane były na realizację zadań zleconych samorządom…