Dochody samorządu terytorialnego - Źródła dochodu

Notatkę dodano: 04.08.2010,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 270
Podgląd dokumentu

...Źródła dochodu samorządu terytorialnego Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł: - z podatków i opłat administracyjnych. - z majątku lokalnego. - z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych. - z pożyczek i obligacji. Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego. 1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych. Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów. W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin. Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5

Źródła dochodu samorządu terytorialnego

Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:

- z podatków i opłat administracyjnych.

z majątku lokalnego.

z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.

z pożyczek i obligacji.

Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.

1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych.

Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów.

W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin.

Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100

Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5 100

Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 15 100

Podatek rolny i leśny - 100 100

Podatek od spadków i darowizn - 100 100

Podatki i opłaty lokalne - 100 100

Podatki opłacane ryczałtowo - 100 100

Podział dochodów z podatku w procentach.

Podstawowymi dochodami budżetu gmin w P...