Dochody samorządu terytorialnego - Źródła dochodu

Notatkę dodano: 04.08.2010,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 264
Podgląd dokumentu

Widzisz tylko fragment tej notatki

Jeśli chcesz zobaczyć całość, zaloguj się.

Zaloguj się

...Źródła dochodu samorządu terytorialnego Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł: - z podatków i opłat administracyjnych. - z majątku lokalnego. - z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych. - z pożyczek i obligacji. Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego. 1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych. Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów. W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin. Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100 Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5

Źródła dochodu samorządu terytorialnego

Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:

- z podatków i opłat administracyjnych.

z majątku lokalnego.

z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.

z pożyczek i obligacji.

Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.

1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych.

Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów.

W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin.

Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100

Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5 100

Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 15 100

Podatek rolny i leśny - 100 100

Podatek od spadków i darowizn - 100 100

Podatki i opłaty lokalne - 100 100

Podatki opłacane ryczałtowo - 100 100

Podział dochodów z podatku w procentach.

Podstawowymi dochodami budżetu gmin w P...