Antropologiczna koncepcja człowieka- pedagogika

Notatkę dodano: 09.02.2010,
Pobrań: 13,
Wyświetleń: 483
Podgląd dokumentu

...1. Antropologiczna koncepcja człowieka, czyli całościowe ujęcie człowieka, człowiek istnieje jako jednostka i człowiek istnieje w grupie. Przy ujęciu antropologicznym nie rozdziela się bytu duchowego i materialnego człowieka. Antropologia stara się ująć życie grupy oraz miejsce jednostki w tej grupie i jej funkcjonowanie. Antropologia określana jest często jako najogólniejsza z nauk o człowieku, dlatego też problematyka człowieka, jego istoty gatunkowej i osobowości powinna stanowić centralny problem dociekań zainteresowań antropologa. Koncepcje człowieka to koncepcje filozoficzne, najczęściej ujmuje się w dwa nurty – życie psychiczne jednostki albo życie zbiorowości- psychiczna całość. Przyjmuje się życie psychiczne jako całość, wizje człowieka, który ma być niezależny od miejsca i czasu. Koncepcja człowieka w sensie socjologicznym to widzenie człowieka jako jednostka w grupie. Wg Socjologii grupę tworzy wizja człowieka. 2. Rola mitu w kulturze. Mit to opowieść zazwyczaj nieznanego pochodzenia, przynajmniej w części tradycyjnej. Pozornie relacjonuje wypadki historyczne, mające służyć do wyjaśnienia jakiś zwyczajów, wierzeń, instytucji a zjawisk naturalnych, zwłaszcza związanych z magią, kultem, wierzeniami religijnymi. Według Platona mit to historia, wierzenie, pogląd uważane za prawdziwe przez członków jakieś grupy, zwłaszcza jeśli służą za poparcie pewnych istniejących tradycyjnych praktyk, instytucji, chociaż są całkowicie bezpodstawne. Mity podobnie jak wszystkie inne formy wierzeń, stanowią część doktryny religijnej, teoretyczną stronę religii, w której znajdują wyraz wyobrażenia i poglądy na temat powstania, rozwoju i przeznaczenia świata (kosmologia), na temat pochodzenia istoty i przeznaczenia człowieka (antropologia religijna). Mit to wierzenie lub fantas

1. Antropologiczna koncepcja człowieka, czyli całościowe ujęcie człowieka, człowiek istnieje jako jednostka i człowiek istnieje w grupie. Przy ujęciu antropologicznym nie rozdziela się bytu duchowego i materialnego człowieka. Antropologia stara się ująć życie grupy oraz miejsce jednostki w tej grupie i jej funkcjonowanie. Antropologia określana jest często jako najogólniejsza z nauk o człowieku, dlatego też problematyka człowieka, jego istoty gatunkowej i osobowości powinna stanowić centralny problem dociekań zainteresowań antropologa. Koncepcje człowieka to koncepcje filozoficzne, najczęściej ujmuje się w dwa nurty - życie psychiczne jednostki albo życie zbiorowości- psychiczna całość. Przyjmuje się życie psychiczne jako całość, wizje człowieka, który ma być niezależny od miejsca i czasu. Koncepcja człowieka w sensie socjologicznym to widzenie człowieka jako jednostka w grupie. Wg Socjologii grupę tworzy wizja człowieka.

2. Rola mitu w kulturze. Mit to opowieść zazwyczaj nieznanego pochodzenia, przynajmniej w części tradycyjnej. Pozornie relacjonuje wypadki historyczne, mające służyć do wyjaśnienia jakiś zwyczajów, wierzeń, instytucji a zjawisk naturalnych, zwłaszcza związanych z magią, kultem, wierzeniami religijnymi. Według Platona mit to historia, wierzenie, pogląd uważane za prawdziwe przez członków jakieś grupy, zwłaszcza jeśli służą za poparcie pewnych istniejących tradycyjnych praktyk, instytucji, chociaż są całkowicie bezpodstawne. Mity podobnie jak wszystkie inne formy wierzeń, stanowią część doktryny religijnej, teoretyczną stronę religii, w której znajdują wyraz wyobrażenia i poglądy na temat powstania, rozwoju i przeznaczenia świata (kosmologia), na temat pocho...