Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego

Notatkę dodano: 15.06.2009,
Pobrań: 38,
Wyświetleń: 833
Podgląd dokumentu

...ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „SŁOWIK” SPIS TREŚCI strona WSTĘP 2 CHARAKTERYSTYKA SALONU FRYZJERSKIEGO SŁOWIK 2 ANALIZA MAKROOTOCZENIA SALONU SŁOWIK METODĄ SCENARIUSZOWĄ 2 ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO SALONU SŁOWIK METODĄ SCENARIUSZOWĄ 2 ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO SALONU FRYZJERSKIEGO SŁOWIK 2 ANALIZA POZYCJI KONKURENCYJNEJ SALONU FRYZJERSKIEGO SŁOWIK 2 PODSUMOWANIE 2 BIBLIOGRAFIA 2 WSTĘP Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie pozostaje ono obojętne. Otoczenie szczegółowe przedsiębiorstwa tworzą inne organizacje wywierające wpływ na jego działalność. Są to dostawcy, odbiorcy, konkurenci. Między otoczeniem a przedsiębiorstwem zachodzi wzajemna interakcja polegająca na tym, że przedsiębiorstwo czerpie z otoczenia i przetwarza dla niego najróżniejsze zasoby. Otoczenie nie tylko stwarza organizacji możliwości przetrwania i szanse na rozwój; w nim tkwią również główne zagrożenia. Szanse i zagrożenia nie są stałe, niektóre z nich znikają z biegiem czasu, inne pojawiają się. Zmieniają się również potrzeby otoczenia i reguły wymiany organizacji z otoczeniem. Organizacje, zwłaszcza małe, nie zawsze posiadają możliwości kontroli stanów otoczenia, najczęściej muszą się do zmian w nim zachodzących dostosować. Przedsiębiorstwo będące w fazie przedsiębiorczości dostosowuje się do warunków otoczenia poprzez jego bieżącą analizę. Poszukuje stałych dostawców, stara się dotrzeć do odbiorców, określić warunki konkurowania. W fazie wzrostu widoczna jest ekspansywność przedsiębiorstwa w relacjac

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „SŁOWIK” SPIS TREŚCI strona

WSTĘP WSTĘP

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie pozostaje ono obojętne. Otoczenie szczegółowe przedsiębiorstwa tworzą inne organizacje wywierające wpływ na jego działalność. Są to dostawcy, odbiorcy, konkurenci. Między otoczeniem a przedsiębiorstwem zachodzi wzajemna interakcja polegająca na tym, że przedsiębiorstwo czerpie z otoczeniai przetwarza dla niego najróżniejsze zasoby. Otoczenie nie tylko stwarza organizacji możliwości przetrwania i szanse na rozwój; w nim tkwią również główne zagrożenia. Szanse i zagrożenia nie są stałe, niektóre z nich znikają z biegiem czasu, inne pojawiają się. Zmieniają się również potrzeby otoczenia i reguły wymiany organizacji z otoczeniem. Organizacje, zwłaszcza małe, nie zawsze posiadają możliwości kontroli stanów otoczenia, najczęściej muszą się do zmian w nim zachodzących dostosować. Przedsiębiorstwo będącew fazie przedsiębiorczości dostosowuje się do warunków otoczenia poprzez jego bieżącą analizę. Poszukuje stałych dostawców, stara się dotrzeć do odbiorców, określić warunki konkurowania. W fazie wzrostu widoczna jest ekspansywność przedsiębiorstwa w relacjachz otoczeniem. Wzrasta liczba stałych dostawców i odbiorców. Analiza strategiczna definiowana jest jako: systematyczne przestudiowanie złożonych alternatyw strategicznych w celu wsparcia decydentów w wyborze preferowanego toku działań w sektorze publicznym w niepewnych warunkach. Koncentruje się ona na określeniu pozycji strategicznych przedsiębiorstwa i składa się z następujących kroków:

analizy problemu...