Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo pomorskie

W województwie pomorskim funkcjonuje 9 działających uczelni publicznych oraz 18 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 100 tysięcy osób. 74 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 26 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 28 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Gdański z liczbą studentów wynoszącą ponad 28 tysięcy osób.

Uczelnie: