łódzkie

Technologie informatyczne w logistyce Uniwersytet Łódzki

Głównym celem studiów jest zapoznanie studentów z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu szeroko rozumianych technologii informatycznych stosowanych w logistyce.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Technologie informatyczne w logistyce na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: