świętokrzyskie

Organizacja turystyki historycznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Turystyka historyczna postrzegana jest przede wszystkim jako sektor pozwalający na poznanie, zwiedzanie, zrozumienie miejsc i zabytków ważnych i interesujących z historycznego punktu widzenia, szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, zabytków sztuki i architektury,lecz pojmowana w ten sposób stanowi pojęcie zbyt wąskie. Należy uświadomić sobie, że nieodłączną jej częścią jest zgłębienie procesów społecznych na obszarach będących przedmiotem zainteresowania turysty. A wszystko to składa się na głęboką refleksję historyczną, jaka umożliwia poznanie przeszłości i zestawienie jej z aktualną sytuacją dla danego obszaru oraz prognozowaniem przyszłości.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Organizacja turystyki historycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Przedmioty: