Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo podkarpackie

W województwie podkarpackim funkcjonuje 7 działających uczelni publicznych oraz 9 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 64 tysięcy osób. 47 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 16 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 19 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Rzeszowski z liczbą studentów wynoszącą ponad 19 tysięcy osób.

Uczelnie: