Zamonik

Normalizacja, koszty jakości-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Zamonik
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Normalizacja. Koszty jakości Jednym z warunków zapewnienia jakości jest standaryzacja Trochę historii 4241 p.n.e.: W Egipcie - ustalenie 365 dni w roku 2560 p.n.e.: W Egipcie - zastosowanie modułu budowlanego przy budowie piramidy Cheo...

Zarządzanie jakością-pytania na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Zamonik
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2030

1.Synonimem pojęcia "jakość wykonania" jest: A) jakość zamierzona, B)jakość produkcji, C) jakość wzoru, D) jakość typu. 2. Która z poniższych zasad może być zaliczona do podstawowych zasad koncepcji TQM: A) zasada podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją, B) zasada natychmiastowe...

Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania jakością-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Zamonik
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1414

Koncepcje. Metody. Narzędzia ZJ Koncepcje - zasady, ogólne ujęcie, plan działania, ukierunkowane na osiąganie celów długoterminowych, strategicznych, których skuteczna realizacja zależy od przyjętych metod i narzędzi, stosowanych na różnych poziomach danej organizacji. Metody, czyli złożone sposob...