wolność pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wolność pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wolność pracy.
Norma zawarta w art. 10 § 1 k.p. gwarantuje swobodę wyboru pracy, stwierdzając zarazem, że zakazem wykonywania zawodu osoba może zostać objęta wyłącznie na podstawie ustawy. Przepis ten nawiązuje do art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, który obejmuje też wolność decyzji o podjęciu wykonywania zawodu czy też generalnie pracy zarobkowej. Poza przypadkami określonymi w ustawie niedopuszczalne jest więc przymusowe kierowanie do pracy.
Z kolei, zgodnie z art. 11 k.p., nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnych oświadczeń woli pracownika i pracodawcy, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Do zawarcia umowy o pracę dochodzi wskutek złożenia zgodnego oświadczenia woli jej stron. Art. 11 k.p. nakaz istnienia zgodnych oświadczeń woli rozciąga na wszystkie, także pozaumowne formy stosunku pracy. W ich przypadku pracownik wyraża swą wolę wprost albo w sposób dorozumiany, np. ubiegając się o dane stanowisko czy stając do konkursu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz