Warunki kolinearności i komplanarności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4501
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki  kolinearności i komplanarności-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Warunki: kolinearności i komplanarności Jeśli umiemy określić składowe wektora r , to możemy rozwiązać wcięcie w przód, zapisując wielkości znane ( x', y', c k ), oraz szukane współrzędne terenowe punktu P ( X, Y, Z ) w zależności zwanej równaniem kolinearności lub warunkiem kolinearności (czyli współliniowości - wektorów r i R ) : R = λ . M . r gdzie: λ- skalar stanowiący „współczynnik skalowy” (łatwy do eliminacji w trakcie obliczeń), zaś macierzowy zapis współrzędnych wektora R zawiera współrzędne terenowe punktu P: │X│ R= │Y│ │Z│ Na ogół do rozwiązania wcięcia w przód stosuje się równanie komplanarności (czyli współpłaszczyznowości wektorów: bazy B, R 1i R2). Jak wiadomo, warunkiem współpłaszczyznowości wektorów jest zerowa wartość ich iloczynu mieszanego, czyli B*R1*R2=0 Zapis warunku kolinearności najczęściej jest wykorzystywany do fotogrametrycznego wcięcia wstecz - określenia elementów orientacji zewnętrznej (a więc nie tylko współrzędnych środka rzutów Xo, Yo, Zo, ale także kątów κ, ϕ, ω). Danymi do wcięcia wstecz są współrzędne fotopunktów - zidentyfikowanych na zdjęciach punktów o znanych współrzędnych terenowych (X, Y, Z) KOLINEARNOŚĆ - współliniowość; warunek k. stanowi matematyczny zapis współliniowości wektorów wodzących tego samego punktu: na zdjęciu i w terenie KOMPLANARNOŚĆ - współpłaszczyznowość; warunek komplanarności stanowi matematyczny zapis współpłaszczyznowości dwóch wektorów punktu terenowego, oraz bazy zdjęć ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz