Uniwersytet Warszawski - strona 99

Historia powszechna XX w- zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

1. Istota kolonializmu i jego konsekwencje 2. Ewolucja systemów politycznych państw europejskich na przełomie XIX i XX wieku 3. Przemiany społeczno-gospodarcze i aktywność polityczna USA na przełomie XIX i XX wieku 4. Rewolucja Meiji...

Europa w przededniu II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1554

Europa w przededniu II wojny światowej Zbliżenie niemiecko-radzieckie Marzec 1921 (konferencja będzie trwać do kwietnia 1922) Konferencja w Genui w sprawie odbudowy gospodarczej Europy i współpracy międzynarodowej, wszystkie państwa europejskie, Rosja Radziecka, obserwatorzy z USA. 16 kwietnia 19...

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych Pojęcia ogólne O bezpieczeństwie mówimy wtedy, gdy brak jest zagrożeń w postaci użycia siły, groźby bądź prawdopodobieństwa jej użycia. Chodzi przede wszystkim o siłę zbrojną, czyli o groźbę wojny, interwencji, okupacji, szantażu. Bezpieczeństwo jest n...

Instytucje Międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

Instytucje Międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja międzynarodowa - celowy, wielostronny związek państw, utworzony na mocy zawartego między nimi porozumienia i wyposażonego w system organów stałych Każda organizacja nieustanowiona na mocy umowy międzynarodowej będzie uważana za orga...

Istota uwarunkowania badania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

istota uwarunkowania badania Kapitalizm - przez jego narodziny cywilizacja europejska wyłamała się z feudalnej organizacji życia społecznego i gospodarczego. Już we wczesnej fazie rozwoju wykazywał międzynarodowe właściwości: obrót kapitału, rynek międzynarodowy, międzynarodowy podział pracy, geogr...

Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 819

Międzynarodowe stosunki polityczne Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych Polityka zagraniczna - uwarunkowania i instrumenty Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wy...

Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Polska Polityka Zagraniczna Transformacja polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Pola polityki - rozumie się przez nie kompleks wzajemnie uwarunkowanych czynników, które kształtują politykę zagraniczną. Zalicza się do nich struktury społeczne, gospodarkę narodową, wartości ideowe i ideologic...

Prawo międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Prawo międzynarodowe - normy i regulacje Prawo międzynarodowe jako zespół norm Prawo międzynarodowe reguluje stosunki pomiędzy niezależnymi państwami. Stąd źródeł norm prawa, które wiążą państwa, jest ich własna wolna wola, wyrażona w traktata...

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe Pojęcie procesów globalizacji Globalizacja to wielowymiarowy proces zmiany warunków życia ludzi, grup społecznych i społeczeństw w skali całego świata, zmiany która obejmuje sferę świadomości i wzorce zachowań, reguły funkcjonowania wszelkich instytuc...

Uczestnicy stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1771

Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania Pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych Dyplomata żołnierz i nie niepaństwowe: partie, kościoły, fundacje, przedsiębiorstwa, organizacje mniej...