Uniwersytet Warszawski - strona 91

Ciężary publiczne - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

ciężary publiczne Ciężar publiczny w znaczeniu szerszym : wszelkie obciążenia nadkładane na jednostki dla osiągnięcia celów realizowanych przez administrację publiczną ( w tym należności podatkowe) - pieniężne Ciężar publiczny w znaczeniu węższym : nałożenie na jednostkę obowiązku świadczenia o ch...

Czynności faktyczne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Czynności faktyczne zdefiniowanie ich - kwestia sporna czynności faktyczne mogą kształtować stosunki prawne poprzez fakty, a nie reguły postępowania, a procedura dokonywania tych czynności opiera się na czysto fizycznym działaniu, a do ich dokonania nie ma zastosowania kpa, choć czasem dokonanie te...

Działania faktyczne i prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Działania faktyczne i prawne: Związanie Administracji Prawem wynika z konstytucji - zasada praworządności (legalizmu) - element państwa prawnego - organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego ...

Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

ADMIN - Stefańska relacje między wojewoda a adm.niezespoloną -relacje między Prezesem RM a wojewodą -zadania gminy -samorządowe kolegium odwoławcze -pozwolenie na używtkowanie -podział nieruchomości poza tym bylo: przyrzeczenie, ugo...

Funkcje zlecone administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3703

funkcje zlecone administracji publicznej Funkcje zlecone podmiotowi niebędącemu częścią aparatu państwowego np. organizacjom pożytku publicznego, organom samorządu z...

Informacja urzędowa i przyrzeczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Informacja urzędowa i przyrzeczenie kwestia sporna rozróżnienie informacji urzędowej i tzw. przyrzeczenia administracyjnego → wg SN jeśli w stosunku do konkretnego adresata dla konkretnej sytuacji na jego pytanie udzielił odpowiedzi o stosowanej praktyce, a potem w takiej sytuacji zachował się odmi...

Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Inspekcje specjalne to grupa w miarę jednorodnych, o określonym stopniu samodzielności (i odrębności organizacyjnej) instytucji, będących istotnym skład­ nikiem całego systemu kontroli w państwie , a także elementem składowym aparatu administracyjnego , np. I nspek­ cja Handlowa,

Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2359

inspekcje specjalne inspekcje specjalne : grupa instytucji o określonym stopniu samodzielności i odrębności organizacyjnej, będących składnikiem systemu kontroli w państwie ale też składnikiem aparatu administracyjnego ( podobne fun...

Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

kompetencje prezesa RM Prezes RM przewodniczy i reprezentuje RM, jest jej członkiem, ale jednocześnie jest jednoosobowym organem administracji rządowej, organem naczelnym proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian udzielanie kontrasygnaty prezydent owi może zwrócić się do Sejmu o udzielenie ...

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Kompetencje RM i Prezesa RM RZĄD - to nie tylko zebrani na Radzie Ministrów ministrowie i Prezes RM, ale i nieobecni ministrowie, oraz inne podmioty, powiązane strukturalnie i funkcjonalnie z RM i premierem, tworząc mechanizm, którego głównym zadaniem jest rządzenie w szerokim, politycznym sensie; ...