Uniwersytet Warszawski - strona 86

Reakcja państwa na nieprzestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

Reakcja państwa na nieprzestrzeganie prawa Sankcja - sposób zachowań się władzy publicznej w przypadku niezrealizowania norm prawnych. Sankcja związana jest z normami postępowania. Sankcje mają charakter socjologiczny, rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje:  sankcja rozsiana - krytyczny osąd ni...

Typologia państw wg Platona i Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1540

T ypologia państw wg Platona i Arystotelesa Platon żył w latach 427-347 p.n.e., w czasie rozkwitu Aten. Był arystokratą i zdobył staranne wykształcenie będąc uczeniem Sokratesa. Był prekursorem totalitaryzmu, twierdził, że rządzić mają filozofowie i wojskowi. Teoria krążenia ustrojów. Timokracja ...

Typy i formy państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1953

Typy i formy państwa TYPY PAŃSTWA. Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek politycznej decyzji. Do klasy wład...

Wieloznaczność terminu "prawo".

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2814

Wieloznaczność terminu „prawo” Prawo dzielimy na:  prawo materialne - ogół norm regulujących treść stosunków prawnych, czyli obowiązki i uprawnienia ludzi oraz osób prawnych, ich zachowanie w życiu społecznym. (Konstytucja, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks Administracyjny). 

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.   2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. No...

Zasięg obowiązywania aktów prawnych w czasie, przestrzeni i do osób....

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2520

Zasięg obowiązywania aktów prawnych w czasie, przestrzeni i do osób Dana norma obowiązuje , gdy mamy taką sytuację, iż norma została ustanowiona i do tej pory nie została uchylona przez kompetentny organ państwa. Zasięg aktów prawodawczych w czasie Istotne dla stosowania prawa jest ustalenie mom...

FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

IV - ELEMENTY DEFINICJA PAŃSTWA   Nazwa państwa wykształciła sie w dość długim procesie historycznym. W starożytności nazwa państwa wskazywała na ewolucję instytucji i poglądów. W czasach nowożytnych - pojęcie ujednolicono, a współczesnie to nazwa przyjęta przez wszystkie narody na okreslenie pol...

Geneza i isota państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1582

II i III - GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA   Państwo - to trwała wspólnota ludzi zamieszkujących okreslone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej.   Grecja - polis(miasto) Rzym - civitas(gmina pełnoprawnych obywateli), res publica(wspólnota członków gminy),imperium, lud(populus, gens) Średniowiecze ...

Istota państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1708

Witam wszystkich, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, chciałabym wygłosić referat na temat istoty państwa. Koncepcją którą omówię będzie teoria wspólnego dobra Arystotelesa. Tak jak i wiele zagadnień, europejska koncepcja państwa ma swoje korzenie w

Myśl polityczna - rys historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA Starożytna Grecja Demokryt - polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy - zwolennik demokracji Platon - sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania) - w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autorytetu, te...