Uniwersytet Warszawski - strona 85

Podział nauk.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe - matematyka Punktem wyjścia nauk formalnych są aksjomaty - pewniki, założenia wstępne, wnioski d...

Pojęcie prawa - instytucje prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Prawo Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Możemy wyróżnić prawa przyrody, prawa ekonomiczne, prawa towarzyskie, rozwoju społecznego, prawa stanowione (konstytucyjne, cywilne, pracy, administracyjne, finansowe itd.) Prawo - to zespół, cał...

Prawo a obyczaje.Stosunek cywilno-prawny i administracyjno-prawny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Prawo a obyczaje Obyczaje jakiegoś państwa to całokształt norm obyczajowych, uznawanych i przestrzeganych w danym społeczeństwie. Normą obyczajową jest reguła postępowania, która ukształtowała się w świadomości ludzi pod wpływem nawyku, w rezultacie wielokrotnego powtarzania w określonych okolic...

Prawo prywatne, publiczne i unifikacja.Inkorporacja i kodyfikacja praw...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Prawo prywatne i prawo publiczne Najtwardszym podziałem norm prawnych w prawie rzymskim okazał się podział prawa na IUS PUBLICUM i IUS PRIVATUM. Już niemal od początku stosowania prawa spotkać można było rozgraniczenia, w tej materii pierwszym źródłem, które jasno precyzuje nam ten podział są sło...

Prawo rzymskie - Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Prawo rzymskie W czasach rzymskich, gdy prawo było już w pełni rozwinięte, sędziowie kierowali się nie tylko jego literą, ale także względami sprawiedliwości oraz słuszności. Niektórym regułom prawa i rozumowań prawniczych, sprawiedliwości oraz obyczaju nadawano nawet postać krótkich sentencji, zwa...

Przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Przedmiot stosunku prawnego Przedmiotem stosunku prawnego - może być określone zachowanie (np. naprawa samochodu zlecona warsztatowi usługowemu, sprawowanie opieki nad dzieckiem przez piastunkę). Może nim być przedmiot materialny (majątkowy), np. ów samochód przekazany komuś w użytkowanie lub spr...

Przepis a norma prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Przepis a norma prawna Przepis prawny - jest jednostką techniczną aktu prawnego, techniczny sposób wyrażenia normy prawnej. Wypowiedź zdaniokształtna, rozpoczynająca się pewnym paragrafem lub artykułem, a kończąca się kropką. Norma prawna - reguła powinnego zachowania zawarta w przepisie prawnym...

Przestrzeganie i stosowanie prawa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Przestrzeganie i stosowanie prawa Sens istnienia prawa polega na tym, żeby ludzie postępowali zgodnie z jego wskazaniami. Postępować mają tak wszyscy adresaci norm prawnych. Czyniąc to realizują prawo w życiu. Przestrzeganie prawa - przestrzega prawa ten, kto będąc adresatem określonych norm pra...

Pytania część otwarta.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

52-54. Określ i omow elementy stosunku prawnego, jaki może powstac na podstawie nastepujacego przepisu ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku-prawo o zgromadzeniach: „Art. 6,1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni, dostepnej dla nieokreslonych imiennie osob [...] wymagaja uprzedniego zawiad...

Reżim polityczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1687

1). Reżim polityczny Reżim polityczny - to ogół metod, jakimi posługuje się aparat państwowy w stosunkach z ludnością państwa, zasady, jakimi się on kieruje w tych stosunkach. Do reżimu politycznego współcześnie włącza się również metody działania partii politycznych w ich stosunkach z aparatem p...