Uniwersytet Warszawski - strona 842

Instytucjonalna opiekas nad ludźmi starymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: opieka instytucjonalna, pomoc społeczna, formy udzielania opieki, pomoc finansowa, realizacja pomocy społecznej...

Informacje zwrotne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: dokumentacja diagnozy, udostępnianie danych,informacje zwrotne, opinie wymagające wyjaśnień....

Opinie i orzeczenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:status orzeczeń, zakres orzecznictwa, zakres regulacji prawnej, zakres diagnozy, biegły sądowy....

Pamięć autobiograficzna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia uczenia się
Pobrań: 161
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Pamięć autobiograficzna-opracowanie, Hierarchiczny model pamięci autobiograficznej M. Linton, Amnezja dziecięca, Intensywność afektu związanego ze wspomnieniami...

Pamięć utajona-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia uczenia się
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Pamięć utajona, zjawiska pokrewne pamięci utajonej, dysocjacje funkcjonalne, systemy pamięci...

Zaburzenia pamięci-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia uczenia się
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zaburzenia pamięci-opracowanie, amnezja wsteczna, amnezja pourazowa, choroba Alzheimera – stadia ...

Zarządzanie kryzysem finansowym firmy-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie kryzysem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zarządzanie kryzysem finansowym firmy-prezentacja, Definicja upadłości przedsiębiorstwa, Identyfikacja przyczyn trudności (kryzysu) przedsiębiorstwa ...