Uniwersytet Warszawski - strona 837

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki-prezentacja, SYSTEM FEDERALNY, PRAWNA REGULACJA WYBORÓW, PREZYDENCI USA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ...

Organizacje terrorystyczne - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1050

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: organizacje terrorystyczne, grupy terrorystyczne, Al Kaida, ideologie przemocy, Brygady Męczenników Al-Aksa....

Źródła terroryzmu - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 686

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: źródła społeczno-ekonomiczne, źródła historyczno-polityczne, źródła historyczno-polityczne - religia, źródła socjologiczne, źródła psychologiczne....

Polityka migracyjna – zagadnienia definicyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 483

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: polityka migracyjna, public policy, przedmiot polityki migracyjnej, rodzaje migracji, imigranci - propozycja definicji....

Prezentacja - reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie reżimu politycznego, normy, rozwój pojęcia demokracji, modele współczesnej demokracji, demokracja....

Prezentacja - prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: historia praw człowieka, Karol Vasak, pierwsza generacja, druga generacja, trzecia generacja....

Agencje UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: geneza Agencji Unii Europejskiej, charakter AUE, struktura, rodzaje agencji, przykłady agencji, funkcje AUE, ...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Madej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 784

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: system bezpieczeństwa kooperacyjnego, rząd światowy, globalne zarządzanie, izolacjonizm, siły zbrojne...

Sojusz - definicja i funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Madej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja sojuszu, funkcje sojuszu, typologia sojuszy, mechanizm powstawania sojuszu, trwanie sojuszy, NATO...