Uniwersytet Warszawski - strona 836

Rynek finansowy-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki, Rodzaje papierów wartościowych, Najważniejsze instytucje rynku giełdowego, Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego ...

Rynek światowy i globalny system gospodarczy-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rynek światowy i globalny system gospodarczy-prezentacja, Główne czynniki przyspieszające globalizację, Wzrost gospodarczy świata, Główne problemy gospodarki światowej, „Raporty Rzymskie” dotyczące globalizacji...

Rola państwa w gospodarce-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rola państwa w gospodarce-prezentacja, Państwo i rynek w różnych modelach gospodarki, Opinie Polaków na temat roli państwa w gospodarce, Rodzaje polityki państwa...

Gospodarowanie a środowisko-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Gospodarowanie a środowisko-prezentacja, Działalność gospodarcza a odpady i zanieczyszczenia, Sposoby oddziaływania państwa na sektor gospodarczy w celu zmniejszenia zanieczyszczeń...

Krzywa możliwości produkcyjnych-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Krzywa możliwości produkcyjnych, Ograniczoność jako nauka wyborów ekonomicznych: krzywa możliwości produkcyjnych, Zastosowania krzywej możliwości produkcyjnych...

Partie ekologiczne w Europie-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejskie systemy partyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Partie ekologiczne w Europie-prezentacja, Geneza ruchu ekologicznego, „Odmienność” Zielonych, Rodzaje partii Zielonych...

Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej-prezentacja, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Departament Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych...

Rada Europejska-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rada Europejska-prezentacja, Podstawa prawna działania, Skład i posiedzenia, Znaczenie Polski w Radzie Europejskiej...

System polityczny Królestwa Szwecji-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: System polityczny Królestwa Szwecji-prezentacja, Konstytucja Królestwa Szwecji, System wyborczy, Cechy szwedzkiego państwa dobrobytu...