Uniwersytet Warszawski - strona 83

Konsekwencje arabskiej wiosny - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

KONSEKWENCJE ARABSKIEJ WIOSNY DLA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE Państwa, w jakich odbyły się rewolucje i również drobne wystąpienia: Tunezja, Egipt, Libia, Syria, Maroko, Algieria, Jemen, Bahrajn, Mauretania, Oman, Sudan, Arabia Saudyjska, Jordania, Liban, Palestyna, Dżibuti, Irak, Somalia, Kuwejt. ...

Intefracje - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Współczesne tendencje integracyjne coraz częściej znajdują wyraz w dążeniu do tworzenia ugrupowań regionalnych. Powstały one niemal na każdym kontynencie. Od pewnego czasu pogłębia się również integracja w Azji. Proces ten jest najbardziej zaawansowany w państwach Azji Południowo-Wschodniej. Dlat...

Geneza rewolucji przemyslowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

GENEZA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ Tematem mojej pracy jest przedstawienie genezy rewolucji przemysłowej. By móc dobrze zanalizować temat należy zdefiniować, czego dokładnie będzie dotyczyć tematyka tego referatu. Genezę należy rozumieć jako pochodzenie, zespół warunków powstania i rozwoju jakiegoś zj...

Europejska wspólnota węgla i stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Stanisław Sulowski
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

Po II wojnie światowej w niektórych państwach Europy Zachodniej powrócono do idei zjednoczonej Europy. Doświadczenia dwóch wojen światowych oraz trudna sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna państw Europy Zachodniej przyczyniły się do powstania tendencji integracyjnych. Z pomysłem utworzeni...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

Akt normatywny Akt normatywny - to dokument władzy publicznej zawierający normy prawne regulujące jakiś zespół stosunków społecznych. Publikowane są w tzw. dziennikach promulgacyjnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski) Elementy w budowie aktu normatywnego: nazwa rodzajowa aktu normatywnego (ustawa...

Budowa normy prawnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2058

Budowa normy prawnej Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo , zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna stanowi rezultat interpretacji przepisów prawa . Norma...

Dziedziny prawoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1750

Dziedziny prawoznawstwa  dogmatyka prawa - zajmuje się prawem aktualnie obowiązującym w poszczególnych krajach, a także prawem obowiązującym w stosunkach między państwami, czyli prawem międzynarodowym publicznym. Opisuje normy prawne, s...

Ewolucja nazwy "państwo"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Ewolucja nazwy „państwo” Termin państwo nie był i nie jest rozumiany jednoznacznie. Starożytni Grecy swoje państwa - miasta nazywali polis (liczba mnoga poleis). Rzymianie najpierw przyjmowali określenie civitas lub res publica , a gdy cesa...

Funkcje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1414

Funkcje prawa Funkcje: stabilizacyjna - utrwalenie istniejącego ładu politycznego, gospodarczego w społeczeństwie dynamizacyjna - promuje zmiany w różnych sferach życia społecznego ochronna - prawo wspiera (chroni) rozmaite wartoś...

Kierunek pozytywistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1946

Kierunek pozytywistyczny Kierunek pozytywistyczny uznaje, że prawem jest zespół norm (wypowiedzi o powinnym zachowaniu) ustanowionych i chronionych (sankcjonowanych) przez państwo posługujące się środkami przymusu. Pozytywizm prawniczy...