Uniwersytet Warszawski - strona 829

Zabójcy na tle seksualnym - czynniki ryzyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr n. med. Wiesław Czernikiewicz
 • Seksuologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Zabójcy na tle seksualnym - czynniki ryzyka , Sprawcy zabójstw na tle seksualnym, Potencjalny morderca seksualny - ocena ryzyka, . Przeżyte nadużycia seksualne w dzieciństwie, przemoc fizyczna, zaniedbanie ...

Odżywianie a ciąża - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: nieodpowiednia dieta, prawidłowy przyrost masy ciała, co jeść?, rady dla kobiet ciężarnych, dzienna norma pokarmowa kobiety w ciąży, zasady racjonalnego odżywiania się kobiety w okresie rozrodczym....

Zarządzenie kryzysowe województwa śląskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak:wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, postanowienia ogólne, regulamin wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, skład i siedziba prac zespołu, zadania i tryb pracy zespołu....

Animacja społeczno-kulturalna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

Animacja społeczno - kulturalna: Czym jest jako metoda społeczno - edukacyjnego działania w środowisku lokalnym? Animator społeczno - kulturalny: Refleksyjny praktyk: co podlega refleksji? jakie płaszczyzny działania uwzględnia praca edukacyjno 0 rozwojowa animatora? co składa się na kapitał p...

National Counterterrorism Center - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: eliminacja zagrożeń terrorystycznych, prace analityczne, prace zwiadowcze, szybkie wykrywanie zamachów, opracowanie planów strategicznych dotyczących walki z terroryzmem....

Zagrożenia powietrzne - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: klasyfikacja i typologia zagrożeń powietrznych, powietrzna sytuacja kryzysowa, powietrzna militarna sytuacja kryzysowa, powietrzna niemilitarna sytuacja kryzysowa, typologia zagrożeń....