Uniwersytet Warszawski - strona 828

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 651

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 77 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: System polityczny Hiszpanii, podział terytorialny, hymn, monarcha, ustrój, podział administracyjny, autonomia, z...

System Polityczny Republiki Włoskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 20 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: symbol Republiki Włoskiej, charakterystyka ogólna, Konstytucja Republiki Włoskiej, procedura zmiany Konstytucji, system wyborczy, parlament, funkcja ustawodawcza parlamentu....

System polityczny Węgier

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 539

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 37 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:system polityczny Węgier, Konstytucja, co nowego przyniosła nowa konstytucja, konstytucyjny system organów państwa, parlament, skład parlamentu, organizacja wewnętrzna. ...

Psychologia - podstawowe pojęcia teoretyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Maria Urban
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 840

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Podstawy psychologii. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Maria Urban. Notatka składa się z 21 stron. Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: koncepcja behawiorystyczna, założenia, wzmocnienie, procedury przyznawania ...

Procesy poznawcze - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Maria Urban
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Podstawy psychologii. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Maria Urban. Notatka składa się z 19 stron. Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: procesy poznawcze, kategorie procesów poznawczych, elementarne procesy pozn...

Ekonomia, polityka, media - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: media jako przemysł kulturalny, czynniki sprzyjające uprzemysłowienie mediów, rynek mediów, media w strukturze wolnego rynku, model organizacji rynku medialnego....

Urs Altermatt „Sarajewo nie jest odosobnionym przypadkiem”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Urs Altermatt „ Sarajewo nie jest odosobnionym przypadkiem ” etnonacjonalizm nawrót tradycjonalizmu i religijności, rozwój fundamentalizmów uniezależnienie się jednostek od rodziny, kościoła i społeczeństwa - postępujący indywidualizm narody stają się coraz bardziej anonimowymi i wyalienowanymi ...

Podejście systemowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podejście systemowe, koncepcja powstawania problemów indywidualnych i małżeńskich, koncepcja eliminowania problemów indywidualnych i małżeńskich, Teoria systemów podstawą teoretyczną rozu...

Psychoprofilaktyka - zapobieganie kryzysom i zaburzeniom psychicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 252

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Psychoprofilaktyka - zapobieganie kryzysom i zaburzeniom psychicznych, Koncepcja prewencji zaburzeń psychicznych (Slaikeu 1994), Prewencja pierwszego rzędu – psychoprofilaktyka strateg...

Rozwój człowieka dorosłego-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Rozwój człowieka dorosłego-wykłady, Typ integracji całościowej (wholeness), Typ integracji totalnej (totality), Typ integracji rozproszonej i pomieszanej (identity confusion/diffusion), Proces formowania się statusu tożsamości...