Uniwersytet Warszawski - strona 827

Finanse - ćwiczenia - wartość końcowa renty

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jan Czekaj
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1981

W treści liczącej 8 skanów notatek odręcznych, znajdziemy wzory i zadania dotyczące takich zagadnień, jak: wartość końcowa renty, renta tworząca ciąg arytmetyczny, obliczanie wartości końcowej i początkowej renty, renty z uwzględnieniem ...

ONZi Unia Europejska wobec terroryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: miejsce ONZ i UE w walce z terroryzmem, akty prawa międzynarodowego, rola Rady Bezpieczeństwa Międzynarodowego ONZ, globalna strategia walki z terroryzmem, Unia Europejska w walce z terroryzmem....

Wykład - Główne obszary działania w ramach Ochrony cywilnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Obrona cywilna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Główne obszary działania w ramach Ochrony cywilnej: -informowanie społeczeństwa -medycyna katastrof -określenie sił i środków jakie są do dyspozycji -ustalenie zespołów eksperckich -prewencja -realizacja projektów -ćwiczenia, gry symul...

Norma prawna a norma moralna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Norma prawna a norma moralna Norma moralna : nie stoi za nią przymus państwowy powstała się przed ukształtowaniem się struktur państwowych odnoszą się nie tylko do zewnętrznych zachowań człowieka, lecz także do jego pobudek i intencji wpajane są jednostce w procesie wychowania i są przez nią pr...

Zasady odpowiedzialnosci w prawie karnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Zasady odpowiedzialności w prawie karnym indywidualizacja winy - winę udowadniamy dla każdego ze sprawców oddzielnie (odpowiedzialność w granicach czynu) odpowiedzialność indywidualna - wszelkie okoliczności osobiste, które wyłączają, łagodzą, zaostrzają karę uwzględnia się tylko wobec osób, który...

Monarchia Habsburgw od XVI wieku do jej rozpadu w 1918 r

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

Monarchia Habsburgów od XVI wieku do jej rozpadu w 1918 r. XVI-XVII wiek W czasach Napoleona 1815-1849 r. II połowa XIX wieku 1914 r. 1918-1936 r. Fragmenty ma pochodzą z Atlasu do szkoły średniej pod redakcją Julii Tazbir 3 ...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 19 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Belgia informacje ogólne, ustroj polityczny, system wyborczy, monarchia, Parlament, Izba Reprezentantów, Senat, rząd, premier, tryb ustawodawczy, sądownictwo, partia polityczna, N...