Uniwersytet Warszawski - strona 826

Reglamentacja w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Szafrański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koncesja, zezwolenia, działalność regulowana, licencja, decyzja uznaniowa ...

Przedsiębiorcy zagraniczni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Szafrański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: osoba zagraniczna, przedstawicielstwo, umowa międzynarodowa, działalność gospodarcza, prawo gospodarcze, przedsiębiorca ...

Edukacja medialna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

pl", cele projektu, serwis internetowy, schemat serwisu, sieciakowa szkoła, scenariusze lekcji, kontakt. ...

Automatyzmy dnia codziennego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamil Maziarz
 • Stereotypy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Zawiera takie zagadnienia jak: procesy automatyczne, sroces psychologiczny , umiejętność całkowicie zautomatyzowana , procesy przedświadome, nieświadoma aktywizacja konstruktu....

Seksizm - prezentacja zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamil Maziarz
 • Stereotypy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 917

Porusza takie zagadnienia jak: seksizm w języku, rodzaje seksizmu, neoseksizm , Łagodny i wrogi seksizm, Wpływ seksizmu na kobiety, Dyskryminacja płciowa....

Aktywacja i aplikacja stereotypów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamil Maziarz
 • Stereotypy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Porusza takie zagadnienia jak: rola motywacji, rola zasobów poznawczych, paradoksalne efekty kontroli, automatyczne cele, aktywacja stereotypów. ...

Krzywa obojętności - prezentacja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: właściwości krzywej obojętności, ograniczenie budżetowe, optimum konsumenta, zmiana optimum konsumenta w reakcji na zmianę dochodu....