Uniwersytet Warszawski - strona 824

Decyzje producenta - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: etapy produkcji w krótkim okresie, izokwanta produkcji, właściwości izokwanty, linia jednakowego kosztu, optimum producenta, zmiana optimum producenta w reakcji na zmianę produkcji....

Rynek dóbr finalnych - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szkoła neokeynesowska, szkoła neoklasyczna, rynek dóbr finalnych - ujęcie neokeynesowskie, mnożnik inwestycyjny, popyt zagregowany, pobudzanie gospodarki....

Rynek pieniądza - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: formy pieniądza, miary ilości pieniądza, mnożnik kreacji pieniądza, funkcje Banku Centralnego, instrumenty Banku Centralnego. (…) …Notatka porusza między innymi zagadnienia t...

Rynek pracy - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: instytucje zajmujące się monitorowaniem sytuacji na polskim rynku pracy, metodologia GUS, podstawowe wskaźniki w BAEL, wskaźnik zatrudnienia na świecie....

Problemy etyczne w psychoterapii - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe problemy etyczne psychoterapii, skuteczność psychoterapii, ocena stanu pacjenta, strategie badań,model naturalistyczno-korelacyjny, wpływ na klienta – różne szkoły psychoterapii....

Rehabilitacja społeczna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rehabilitacja chorych psychicznie podstawy prawne, uzasadnienie i problemy, społeczność terapeutyczna w oddziale szpitalnym, zasady społeczności terapeutycznej w oddziale szpitalnym,

Wsparcie społeczne - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rola wsparcia, problematyka wsparcia społecznego, drogi oddziaływania wsparcia społecznego, kategorie wsparcia społecznego....

Społeczeństwo obywatelskie - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: projekt ISO, słabe strony polskiego społeczeństwa obywatelskiego, dane z Diagnozy Społecznej 2007, mocne strony społeczeństwa polskiego, wolontariat, filantropia i 1%....

Piratpartiet – szwedzka partia piratów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Pobożny
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Piraci z krainy Wikingów, legalizacja złodziejstwa, liderzy, Stowarzyszenie Ung....