Uniwersytet Warszawski - strona 823

Andragogika specjalna - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jacenty Wegner
 • Andragogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Andragogika specjalna Andragogika specjalna: Andragogika specjalna zajmuje się problemami kształcenia i samokształcenia, wychowania i

Argumenty przeciw swiadomości - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wrogie nastawienie do badania i używania terminu świadomość w perspektywie analizy zachowania zwierząt ma swe korzenie w nadmiernie uogólnianych interpretacjach zachowania zwierząt przez psychologów końca XIXw. Podobny

Budownictwo i używanie narzędzi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W 1974 Karl von Frish w swej książce „Animal Architecture” dokonał przeglądu kryjówek i gniazd oraz pułapek konstruowanych przez zwierzęta. Można snuć podejrzenia że przynajmniej niekiedy cześć t...

Komunikacja - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Komunikacja to proces transferu informacji poprzez określony kanał za pomocą kodu kodowanego przez nadawcę, a dekodowanego przez odbiorcę. Kanał to zbiór warunków środowiskowych potrzebny dla transmisji informacji. Kod to

Mechanizmy i skutki tłumienia stereotypów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamil Maziarz
 • Stereotypy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Osoby: o wysokim i niskim poziomie uprzedzeń, Procedura - prezentacja materiału związanego ze stereotypem Afro-Amerykanina (etykiety kategorii i negatywne atrybuty) za pomocą techniki podprogowego poprzedzania. Potem zadanie formowania obrazu os...

Zjawisko inflacji - prezentacja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: inflacja, mierniki inflacji, deflator PKB, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflacja w Polsce, przyczyny inflacji, ...

Konkurencja doskonała - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konkurencja doskonała, cenobiorca, substytucyjność oferty rynkowej, decyzje jednego przedsiębiorstwa, rynek i przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej w równowadze długookresowej....

Monopol i monopolistyczna - prezentacja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: monopol, krzywa popytu monopolu, maksymalizacja zysku monopolisty, konkurencja monopolistyczna, zastosowanie trzeciego stopnia dyskryminacji cenowej wymaga blokowania odspr...

Gospodarka rynkowa - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ekonomia, gospodarka rynkowa, rynek, prawo popytu, czynniki pozacenowe oddziałujące na popyt, czyli złamanie klauzuli, zmiana ilości popytu a zmiana popytu, prawo podaży....

Historia społeczna Europy - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mocarstwa XIX wieku: Wielka Brytania, Rosja, Francja Austro-Węgry, Niemcy, Turcja, monarchia, dynastie i interesy dynastyczne, partie polityczne, konsytytucja i parlament, parlament, rząd i...