Uniwersytet Warszawski - strona 822

Środowisko lokalne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 483

Środowisko lokalne: Sąsiedzi, grupa zamknięta, mała Środowisko lokalne: wspólnota (wyznaniowa, majątkowa, itp.), organizacja, więzi osobowe, dobrowolna, przynależność; kultura, poczucie bezpieczeństwa, integralność, hermetyczność, izolacja,...

Tryb oznajmujący, dokonany w stronie czynnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Oznajmujący, dokonany, czynnej. Czas Teraźniejszy (Perfectum) Czas Przeszły (Plusquamperfectum) Czas Przyszły (Futurum II) i imus isti istis it erunt eram eramus eras eratis erant erant ...

Gospodarowanie a środowisko - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Znaczenie praw własności dla ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych- Czy dobra przyrody są „dobrami wolnymi”? (nie mającymi ceny) „Tragedia wspólnot (wspólne pastwiska, łowiska, las...

Europejska sieć całożyciowego poradnictwa zawodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz 4 kraje EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein), reprezentowane przez instytucje rządowe odpowiedzialne za ...

Europejski Bank Centralny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: 2 maja 1998 r. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie zdecydowała, że 11 państw członkowskich spełniło warunki uczestnictwa w trzecim etapie UGW i wprowadzenia wspólnej waluty z dniem...

Europejski Bank Inwestycyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego, Rada Gubernatorów jednogłośnie ustala procent przewidziany do zapłaty i sposób uregulowania płatności. Wpłaty gotówkowe są dokonywane wyłącznie w euro. (art. 5 ust. 2 Statutu EBI); Rada Dyrektorów...

Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: 1951- mowa jest o Komitecie Konsultacyjnym przy Wysokiej Radzie, który miał składać się z przedstawicieli „pracodawców, pracowników, konsumentów i sprzedawców”. Wzorem dla takiego rozwiązania była działająca przy rządzie francuskim Rada Społeczno ...

Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Projekty przesyłane są do prezydium izb, które dokonują ich rejestracji, a następnie przesyłają do właściwej komisji stałej lub specjalnej Komisje przegotowują sprawozdania dla izby, w którym mogą proponować poprawki: do projektu rządowego, nato...

Irracjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

IRRACJONALIZM - w ontologii stanowisko głoszące, że byt (rzeczywistość) jest wewnętrznie sprzeczny (nieracjonalny) i nie daje się w ogóle poznać przez ludzkie władze poznawcze . Za twórcę irracjonalizmu uznaje się Św. Augustyna: Teoretycznie uczucie nie może brać udziału w procesie poznawczym (ep...

Małżeństwo w Danii - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kontakty homoseksualne zalegalizowane w 1933 roku W 1986 roku Dania zalegalizowała konkubinaty par tej samej i przeciwnej płci. W 1989 roku w Danii zalegalizowano związki partnerskie par tej s...