Uniwersytet Warszawski - strona 819

Psychoanaliza - Freuda i jej rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamila Matusiewicz
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1204

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Id to popędy. Kieruje się zasadą przyjemności. Dąży do zaspokojenia potrzeb: seksualnych i agresywnych. Ego to rozum. Kieruje się zasadą rzeczywistości. Pozwala na zaspokojenie po...

Terapia systemowa - strukturalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamila Matusiewicz
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Transakcjami w rodzinie kieruje zestaw ukrytych reguł. Na przykład, reguła: "Członkowie rodziny muszą zawsze pomagać sobie wzajemnie„ przejawia się w różny sposób, zależnie od kontekstu: Jeśli kilkunastoletni syn ma wstać rano do szkoły, ma...

Strefa euro - ćwiczenia 07.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 490

07.12.2012 Raport Delorsa - wspólna waluta jest por zadana - nie ma nic o euro, tylko, że powinna być nazwa euro wymyślona w 1995 roku notatki z kartki - brak pakt fiskalny - automatyczne sankcje - większe uprawnienia kontrolne komisji - euro grupa - ministrowie finansów strefy euro; widzi si...

Football w Anglii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Football w Europie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1351

LONDYN! COME ON CHELSEA! Z racji że Anglia to dom footballu, sprawa piłki nożnej jest tu naturalna. Nie została przywieziona. Z racji tego w samym Londynie, KAŻDY rejon miasta ma swój klub. Przez to Londyn jest miastem derbów. Wynikają z te...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - pytania, zestaw 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 875

BIOMED zestaw I 1.Ginekomastia 2.Rozwój psycho-motoryczny w okresie niemowlęcym 3.Objawy FAS w wieku szkolnym 4.Rozwój fizyczny w wieku wczesnoszkolnym 5.Rozwój płciowy w fazie przedpokwitania u chłopców 6.Wygląd noworodka 7.Co to jest i kiedy organogeneza 8.Co wpływa na rozwój płodu 9.R...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - kserówki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Matczyna, Homofilna: wiek żłobkowy, wiek przedszkolny, wiek wczesnoszkolny, dorastanie i wiek młodzieńczy, Heteroseksualna. Organizacja dnia ucznia, Higiena szkolna, choroba sieroca- jest...

Zasady zapobiegania chorobom przenoszonym droga plciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Choroby przenoszone drogą płciową sa chorobami zakaźnymi. Ich przynależność do tych chorób zależy od faktu, że wywołują je drobnoustroje, tj. zarazki dobrze już zresztą ...

Nauczanie - technika walizeczka i kosz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1610

Sobiera_ska. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA WALIZECZKA I KOSZ (7-9 lat) (fragment metody SWOT) Pozwala na: podsumowanie zajęć, ocenę zaistniałych sytuacji, klasyfikację "co dobre, a co złe", samoocenę.  TEMAT Jacy byliśmy Materiały Ilustracja walizeczki i kosza Kolorowe ...

Społeczeństwa i kultury Europy - zbiór, omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W drugiej połowie lat 80. produkt krajowy brutto wzrastał średnio o 4,6 proc. rocznie. Na przyspieszenie rozwoju gospodarczego wpłynęło członkostwo w EWG (od 1986) i napływ kapitału zagranicznego. W latach 1988-1993 Portugalia otrzymała 3,7 mld do...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 714

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 36 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: system polityczny Szwajcarii, informacje wstępne, kantony, referendum, konstytucja, prezydent, kompetencje prezydenta, zasady ustrojowe państwa, deputowani, funkcje parlamentu, prz...