Uniwersytet Warszawski - strona 818

Wykład - zadania wojewody związane z bezpieczeństwem państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Jakie są zadania wojewody związane z bezpieczeństwem państwa kontrola wykonywania przepisów prawa i wytyczne zlecone przez rząd koordynacja działań administracji publicznej tzn. tak rządowej jak i samorządowej na terenie województwa ocena zabezpieczenia PW województwa dopracowanie planu operacyj...

Wykład - trzy wymiary analizy geopolitycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Scharakteryzuj trzy wymiary analizy geopolitycznej. Geopolityka toczy się na trzech płaszczyznach płaszczyźnie geografii fizycznej - na pewnej niezmiennej przestrzeni warstwa kulturowa - jej podmiot to typ organizacji społecznej, (któ...

Wykład - definicja doktryny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

DOKTRYNA [łac.]: 1) filoz. ogół twierdzeń lub przekonań z określonej dziedziny wiedzy, reprezentatywnych dla danej szkoły (np. filoz.) lub myśliciela; niekiedy termin d. stosuje się w znaczeniu teorii, nauki, systemu lub programu polit.; 2) religiozn.teoret. część religii, zespół wierzeń uznawanych ...

Wykład - Cechy języków wysokiego poziomu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Cechy języków wysokiego poziomu: możliwość pisania programów bez znajomości budowy rejestrów, wewnętrznych reprezentacji danych itp. przenośność programów zwięzły sposób pisania programów pisanie programów w terminach stosownych ...

Wykład - Pytania kontrolne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Pytania kontrolne 1. Jakie nurty we współczesnej myśli ekonomicznej można wyróżnić w odniesieniu do funkcji państwa w gospodarce rynkowej? 2. Jakie są obszary i cele działalności państwa w sferze gospodarczej? 3. Dobra publiczne a rola państwa. 4.

Wykład - Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Zarządzanie strategiczne - definicja, etapy. Zarządzanie strategiczne to proces polegający na badaniu i prognozowaniu przemian otoczenia, analizie sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa, rozwijaniu jego potencjału oraz wyborze i realizacji kompleksowo opracowanej strategii. Etapy zarządzania strat...

Wykład - teoria motywacji wzrostu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

TERAPIA MOTYWACJI WZROSTU § przeciwstawienie motywacji braku w ramach której organizm stara się odzyskać równowagę psychiczną, motywacji wzrostu; dzięki której człowiek poszukuje możliwości realizacji swojego potencjału a nie tylko redukowanie deficytu § potrzeby człowieka tworzą pewną hierarchię od...

Istota skargi do NSA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

. Istota skargi do NSA Kto może wnieść? - każdy kto ma w tym interes prawny - prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich - organizacja społeczna, jeśli ma w statucie zapisaną pomoc prawną innym Termin: - 30 dni od doręczenia / ogłoszenia ak...

Formy pomocy psychologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamila Matusiewicz
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: To pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie lub psychicznie, które mają trwały defekt lub deficyt sprawności i mają trudność samodzielnym zaspokojeniu potrzeb lub w spełnianiu wymagań społecznych. Ma na celu przystosowanie do życia społecznego i...