Uniwersytet Warszawski - strona 815

Wykład - Wybrane zagrożenia społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

Wybrane zagrożenia społeczne Uzależnienia, Prostytucja, Sieroctwo społeczne, Subkultury i sekty, internet, Agresja i przemoc, przestępczość, Prewencja. UZALEŻNIENIA- psychiczny a niekiedy fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a czynnikiem charakteryzujący się zmianami zacho...

Wykład - Systemy partyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 413

Systemy partyjne. Początkowo zalążki partii politycznych tworzyły się wokół dworów królewskich i magnackich. Powstawały liczne koterie, które rywalizowały ze sobą o wpływy. Były to...

Marek Aureliusz - „Rozmyślania”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

Marek Aureliusz - „Rozmyślania” Cechy stoicyzmu Marka Aureliusza Marek Aureliusz był żarliwym admiratorem Epikteta, a jednocześnie ostatnią znaczącą postacią należącą do duchowego ruchu stoickiego . Także u niego widać tendencje eklektycz...

Prawo Europejskie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

ĆWICZENIA III W skardze trzeba uściślić czego żądamy. Musimy przedstawić zarzuty. Należy przedłożyć wezwanie do działania. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie odpowiada to wtedy możemy składać skargę. Jeśli skarga jest zarejestrowana to przyporządkowany jest rzecznik i sędzia sprawozdawca. Rolą rzecznik...

Rada etyki mediów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mateusz Wojtowicz
 • Polityka Medialna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

RADA ETYKI MEDIÓW Jest to organizacja, która powstała 29 marca 1995 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na mocy Karty Etycznej Mediów . Zajmuje się opiniowaniem zachowań dziennikarzy oraz innych istotnych dla mediów jak również i ludzi związanych zawodowo z mediami. Założeniem...

Sytuacyjne uwarunkowania pomocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Florian Hojka
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Altruizm w psychologii: o sytuacyjnych uwarunkowaniach pomocy Wykład III Dylemat altruizmu w psychologii Spuścizna podejścia filozoficznego : dyskusja wokół bezinteresowności motywów (Cialdini,1978; Batson,1991; Hoffman, 1990); podobny aparat pojęciowy (egoizm, interes osobisty, współczucie, s...

Prawidłowe żywienie i jego wpływ na uczenie się

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Komosińska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1771

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: edukacja promocyjna- akcje żywnieniowe, "szklanka mleka", "owoce w szkole", pierwszy posiłek dnia, sposób żywnienia dzieci. ...

Stres przyczyny, następstwa i sposoby radzenia sobie z nim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Komosińska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie stresu, pięć typów sytuacji trudnych, trzy grupy stresorów, następstwa stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem....

Populizm w Holandii - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Pobożny
 • Politologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: populizm, Partia Wolności, raportowanie środkowej i wschodniej Europy, notyfikacja, współczesny rząd, utopijność, określenie wroga....

Uzyskanie koncesji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dla jakich działalności jest wymagana koncesja, organ właściwy do udzielenia koncesji, czas udzielenia koncesji, udzielenie koncesji,...