Uniwersytet Warszawski - strona 812

Legalizacja samowoli budowlanej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: legalizacja samowoli budowlanej, schemat samowoli budowlanej, etapy postępowania, nakaz przymusowej rozbiórki, sprawdzanie stanu rzecz...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, Główny Geodeta Kraju, wojewodowie, marszałkowie województw, organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, organy administra...

Dysfunkcja seksualna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr n. med. Wiesław Czernikiewicz
 • Seksuologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną, brak lub utrata potrzeb seksualnych, zaburzenia identyfikacji płciowej ...

Funkcje nauki o polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Funkcje nauki o polityce: opisowa wyjaśniająca (eksplanacyjna) - wyjaśnia przyczynę i skutek przewidywania (prognozująca) - jak będzie wyglądać sytuacja w przyszłości instrumentalna (praktyczna) - jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia określonego rezultatu ekspertyzowa, doradcza ...

Polityka monetarna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Fishera i ilościowa teoria pieniądza, znaczenie niezależności banku centralnego i sposoby zapewnienia tej niezależności, inflacja, wskaźniki cen – wskaźniki inflacji, inflacja a bezrobocie, Pytania do wykładu 11....

Stereotyp spiskowy - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamil Maziarz
 • Stereotypy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

Zawiera takie zagadnienia jak: schemat przyczynowości diabolicznej, funkcje stereotypów spiskowych, stereotyp spiskowy a zwykły stereotyp, stereotypy spiskowe żydów i inncyh narodów, system wartości oraz bytowość grupy. ...

Koszty produkcji - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty zmienne w krótkim okresie, zmiana optimum producenta w reakcji na zmianę produkcji, efekty skali, koszty w długim okresie przy rosnących efektach skali, zmiana optimum producenta w reakcji na zmianę produkcji przy malejących efektach skali....

Historia Społeczna Europy - Okres wojen światowych i rewolucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 217

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: generatory zmian, przyczyny załamania równowagi systemu wiedeńskiego, kto miał interes w wywołaniu wojny, I wojna paneuropejska, strategia wojenna, plany i strategie wojenne, wojna n...