Uniwersytet Warszawski - strona 810

Wykład - Religioznawstwo a filozofia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Religioznawstwo a filozofia religii. Jak uważa światowej sławy religioznawca - dr Henry Hoffmann, związki łączące te dwie dziedziny są wielce skomplikowane. Wynika to z wieloznac...

Pomiary analogowe i dyskretne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomiary
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

Pomiary analogowe i dyskretne Pomiar - jest to porównanie wielkości mierzonej z wzorcem przyjętym za jednostkę miary tej wielkości Pomiar analogowy - charakteryzuje się tym, że...

Pomiary przesunięcia liniowego i kątowego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomiary
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

Pomiary przesunięcia liniowego i kątowego Przesunięcie liniowe: 1. Mechaniczne pomiary przesunięcia 2. pneumatyczny przetwornik przesunięcia 3. Elektryczne stykowe przetworniki przesunięcia 4. Elektryczne rezystancyjne przetworniki przesunięcia 5. Strunowy przetwornik przesunięcia 6. Magnetyc...

Współczesne problemy społeczne i polityczne Węgier-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

16.03.2011 Polska w Europie: historia i współczesność, grupa 8:00. Anna Kwiecień, Kornelia Sławińska, Agnieszka Kozera Współczesne problemy społeczne i polityczne Węgier Plan referatu: Efekty transformacji: ekonomia i polityka „Ekspres Warszawa”: Rządząca partia Wolność mediów System emerytur...

Nauka o państwie i prawie-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

cechy totalitaryzmu(6), forma rządów, wojna wg Clausewitza, funkcje państwa(3), badacze totalitaryzmu (6), polityczność wg schmitta, wojny współczesne, państwo narodowe, państwo wg gellenera, coś z populizmem funkcje nauki o polityce co to jest wojna wg Clausewitza opisac rzady autoryta...

Nauka o państwie i prawie-pytania - Koncepcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

PYTANIA Z NOPu: Wypisz funkcje nauki o polityce. Minimalistyczne i maxymalistyczne podejście do przedmiotu nauki o polityce. Od polis do polityki współczesnej: omów historyczną ewolucję pojęcia polityka. Standardowe zagadnienia przedmiotu nauki o polityce. Konfliktowe koncepcje pochodzenia pańs...

Ocena metod wyceny rozchodu zapasów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Ocena metod wyceny rozchodu zapasów FIFO Zalety: metoda łatwa, logiczna (ruch zapasów, od najstarszych do najmłodszych) wartość stanu końcowego zapasów ⇒ zbliżona do wartości rynkowej Wady: możliwa do stosowania przy stabilnych cenach, wykazywana rentowność przedsiębiorstwa jest zawyżana ⇒ wyższe...

Pytania koniunktywne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2338

Pytania koniunktywne, dysjunktywne, otwarte, półotwarte, zamknięte, warunkowe, filtrujące, tabelaryczne, Ankieta jest anonimowa. Wywiad: dialog, dyskusja, rozmowa, Wywiad: to rozmowa kierowana w której udział biorą co najmniej 2osoby. Do czego służy: Do poznawania faktów, opinii i postaw danej zb...

Technika systematyczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Technika systematyczna: polega na planowanym gromadzeniu spostrzeżeń przez określony czas, w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności między zjawiskami, rodzajami i kierunkami procesów zachodzących w społeczeństwach i instytucjach. Arkusz problematyki dowolnego zjawiska Kolor włosów kobie...

Wyobraźnia jako platforma działania - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Wyobraźnia jako platforma działania cal.org.pl Cal, wybrać 1 z przykładów inicjatyw na rzecz środ. lokalnych. Zapoznać się z nią, wyłuskać z opisu cel inicjatywy, metody działania i czy są skutki działania. Animacja społeczna: poznaj środowisko lokalne, ocena, zbieranie informacji o zasobach, sił...