Uniwersytet Warszawski - strona 805

Wykład - Hymn 46

 • Uniwersytet Warszawski
 • Hinduizm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Hymn 46 | Do Rudry Pieśń tę zanieście Rudrze z mocnym łukiem, Z prędkimi strzały. Bogu, samowładcy, Nieodpartemu, zwycięzcy, mędrcowi, Z ostrym orężem - aby nas wysłuchał! Władca o ziemskie plemiona się troszczy I o niebieskie przez swą moc królewską, Do wrót, pomocny, naszych przyjdź gościnnych...

Wykład - natura myślenia politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

NATURA MYŚLENIA POLITYCZNEGO Myślenie polityczne - rozważania nad tym co ma fundamentalne znaczenie dla podmiotu politycznego . Funkcje myślenia politycznego ; Rozpoznawanie rzeczywistości społecznej pod kątem politycznym Wyodrębnianie wroga i sojusznika Ma za zadanie uzasadnianie egzystencji lu...

Wykład - polityka a moralność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

POLITYKA A MORALNOŚĆ Polityka ma na celu zapewnić egzystencję . Nie może być relacji polityka - moralność . Polityka działa poza moralnością , ale teoretycznie działa pomiędzy dobrem i złem PODMIOTOWOŚĆ POLITYCZNA Jest to atrybut bytów społecznych , które dysponują pełnym zniesieniem swobody . Po...

Wykład - modele stosowane przy zatrudnianiu pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 280

Występuje podejście twarde (przedmiotowe) i miękkie (podmiotowe) do pracownika zatrudnionego w organizacji. Firmy przyjmują różne strategie przy zatrudnianiu pracowników: a) model sita - firma myśli, że ludzie przychodzący do pracy są dobrzy i ostatecznie ukształtowani (nie interesują się szkolenia...

Wykład - Charakterystyka wystroju kościoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

. Charakterystyka wystroju kościoła (jako budowli) w protestantyzmie Wnętrze kościoła nie ma charakteru sakralnego, nabiera go jedynie w momencie, gdy rozbrzmiewa w nim Słowo Boże. W przeciwieństwie do katolicyzmu i prawosławia, kościół nie jest więc „mieszkaniem” Boga, a stał się pomieszczeniem, w...

Wykład - wydanie rozporządzeń z mocą ustawy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Kto i kiedy może wydać rozporządzenie z mocą ustawy Rozporządzenie z mocą ustawy jest aktem normatywnym o randze ustawy. Od 1992 r. prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy ma Rada Ministrów na podstawie uchwalonej przez parlament tzw. ustawy upoważniającej, określającej czas jego obowiązywania i...

Wykład - Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności jednostki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności jednostki dopuszczalnych w okresie obowiązywania stanu wojennego (przynajmniej 5) ograniczenie prawa do strajku i innych form protestu społecznego, wykonywanych przez pracowników, rolników i studentów ograniczenie prawa nietykalności osobistej i nienaru...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Juliana Corbetta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Koncepcje geopolityczne Juliana Corbetta. Brytyjczyk Julian Corbett (1854 - 1922) uważał, że strategia morska nie jest niezależna, lecz podlega strategii ogólnej. Był zwolennikiem tak zwanej projekcji potęgi morskiej w lądową. Czynnikiem rozstrzygającym jest konflikt lądowy. Flota służy jako narzęd...

Wykład - ekologia społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

EKOLOGIA SPOŁECZNA, dyscyplina nauk. zajmująca się wpływem, jaki wywiera usytuowanie jednostek ludzkich w przestrzeni na rodzaj stosunków między nimi oraz na ich zachowanie się i cechy; wg e.s. stosunki między ludźmi, powstające w procesie ich przystosowywania się do środowiska przyr., są podstawą w...