Uniwersytet Warszawski - strona 800

Ćwiczenia z tematu "rodzina"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

1. My mother is my cousin's 2. My grandfather is my grandmother's 3. My sister is my father's 4. My uncle is my cousin's 5. My cousin Joanna is my father's 6. My aunt is my uncle's 7. My aunt's husband is my 8. My father is my grandfather's 9. My mother's father is my 10. My grand...

Present Continuous - zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

I Add -ing to the following verbs. Make all the necessary changes. play do fly make read dig swim have II Complete the sentences with the present continuous form of the verbs in brackets. 1. Jessica (talk) to Luke. 2. A: What (you/do)? B: I (write) an email. 3. Mark and Louise (not study)...

Present Continuous - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

I Put the verb in the correct form of Present Continuous. You (smile). She (read) this sentence. When George (come)? The climate on our planet (get) warmer. Peter and I (go) to the cinema tonight. I (not earn) much these days, but I (work) shorter hours. Why (you, not eat)? Is the so...

Present Perfect - opis, ćwiczenia i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub ni...

Present Perfect - teoria i ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

http://www.ang.pl/present_perfect.html?tab=1 Tworzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Najpierw przykładowe zdanie: I have bought a new car. Kupiłem nowy samochód. Pojawia się tu ponownie operator pomagający w utworzeniu zdania - have. W trzeciej osobie otrzymuje końcówk...

Present Simple - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

You work in an office. You don't work here. Do you work in an office? Where do you work? I like books. I spiders. you books? What ? They mend cars. We live in Oleśnica. I get p at 7:30. You begin lessons in the morning. “Do” czy “to be”? 1 Are you a boy or a girl? 2 What type of musi...

Present simple - III osoba

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

He plays football on Monday. He doesn't play football on Wednesday. Does he play football on Monday? When does he play football? She reads a lot of books. She magazines. Does she What does she He watches TV in the evening. . . . She wears glasses. . . . He gets up at 6 o'clock. ....

Present Simple a Present Continuous

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

present simple vs. present continuous 1. Fill in the blanks with the present simple of the verbs in brackets: a) We ( use ) the computers at school. b) She (forget) everything. c) John (speak) French. d) Carol (not/ go) out in the evening. e) What she ? (do) 2. Fill in the gaps with the prese...

Present Simple - ćwiczenia - zdania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

I Choose the correct form of the verb and then put the adverb into the sentence. Rob and his wife (go, goes) to bed at midnight. often Ian (comes, come, doesn't come) to work on time. never On Sundays my parents (get up, gets up) late. always You (do, does) your homework in the evening. twice a ...

Przyimki miejsca - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1400

Przyimki służące określaniu miejsca near here, over there, on the corner, on the right/left, straight ahead, next to, opposite above nad, ponad, powyżej, np. above the clouds - nad chmurami a...