Uniwersytet Warszawski - strona 80

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1932

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY. Zak ł ad administracyjny ( zakład użyteczności publicznej): to względnie samodzielna jednostka organizacyjna wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe jej podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usł ug socjalno-kulturalnych o szczególnym znac...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1589

akty prawa miejscowego Są wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Zakres ich obowiązywania ograniczony jest do obszaru działania organu, który ustanowił ten akt. Akty te muszą być wydane na podstawie ustawy i w granicach zawartych w ustawach upoważni...

Administracja centralna - terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Administracja centralna - terenowa Decentralizacja - organy niższego stopnia nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia hierarchiczne podporządkowanie - zależność organu niższego od organu wyższego, który ma prawo kierowania jego pracą → samodzielności organów niższego stopnia (...

Europejska Wspólnota Europejska - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

W poszukiwaniu dodatkowych gwarancji mających zabezpieczyć Europę Zachodnią przed negatywnymi skutkami remilityzacji Niemiec Zachodnich podjęto pracę nad zorganizowaniem także politycznej orgaznizacji krajów mających uczestniczyć w armii europejskiej. Zwolennicy

Komunikacja publiczna - ćwiczenia 2.03.2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Szymański
 • Informacja Europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

2.03.2011 Dnia 1 marca 2011 o godzinie 13.15 odbyły się zajęcia z przedmiotu Historia  Społeczna Polski prowadzone przez prof dr hab Kazimierz Przybysz. Zajęcia  odbyły się w sali 1 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3. Tematem zajęć było  tworzenie się granic II RP po I WŚ. W tym dniu odbyły się...

Białe i zielone księgi - ćwiczenia 16.03.2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Szymański
 • Informacja Europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

16.03.2011 Białe i zielone księgi - księgi wydawane przez UE, poprzedzają wprowadzenie  dyrektywy, są analizą istniejącej sytuacji. Biała księga (powstała w 2006) - opisuje i próbuje wprowadzić środki przeciwdziałające luce komunikacyjnej - utworzenie forum internetowego w celu rozpoczęcia debaty...

Ambasador Dobrej Woli w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Szymański
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

23.03.2011 Idea Ambasadora Dobrej Woli przyjęła się jedynie w kilu krajach UE. W Polsce nie  występuje ta instytucja. Dostęp do dokumentów - Prawo obywatela do dostępu do dokumentów - legitymizowanie działań - dlaczego UE się tym zajęła * 1995 - powstanie nowych państw, Szwecja - regulacje prawne...

Urząd Publikacji w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Szymański
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

30.03.2011 Publikacje drukowane: Urząd Publikacji UPUE - urząd międzyinstytucjonalny, wydaje publikacje dotyczące UE, wydaje  Dzienniki Urzędowe UE, budżet 90 mln euro, podmiot, który odpowiada za  doradzanie instytucjom w ich publikacjach informacyjnych,

Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2534

PRAWO EUROPEJSKIE II program ćwiczeń dla III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka rok akademicki 2012/2013, semestr zimowy Instytut Europeistyki WDiNP dr Monika Poboży dyżur: środa, godz. 9.45-11.15, Instytu...

Spektrum metod oddziaływania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

SPECYFIKA PRZEMOCY NA TLE INNYCH METOD ODDZIAŁYWANIA Cztery klasyczne „czyste (jednorodne pod względem stosowanych środków) metody oddziaływania: Perswazja (przekonywanie, zjednywanie, pozyskiwanie) Podstęp (przechytrzanie, rozgrywanie innych) Przymus (przymuszanie siłą lub groźbą jej użycia) Prz...