Uniwersytet Warszawski - strona 793

Romantyczna literatura w kraju - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Fryderyk Gogolewski
 • Romantyzm
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1106

ROMANTYZM 10.01 Romantyczna literatura w kraju Powstanie listopadowe jako cezura czasowa w polskim romantyzmie Ośrodki terytorialne i ogólna charakterystyka literatury krajowej Poezja tyrtejska Inne gatunki Cyganeria Warszawska Ziewonia Literatura krajowa to literatura po roku 1831 w kraju ...

Romantyzm - gatunki literackie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Fryderyk Gogolewski
 • Romantyzm
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2065

ROMANTYZM - GATUNKI Ballada Gatunek obejmujący pieśni o charakterze epicko-lirycznym, nasycone elementami dramatycznymi, opowiadające o niezwykłych wydarzeniach legendarnych lub historycznych. Fabuła ballady charakteryzuje się szkicowością, zawiera zwykle momenty tajemnicze i zagadkowe, jej domina...

Romantyzm - zjawiska romantyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Fryderyk Gogolewski
 • Romantyzm
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2947

ZJAWISKA ROMANTYCZNE Autoironia, autotematyzm, bajronizm, egotyzm, indywidualizm, irracjonalizm, słowianofilstwo, spirytualizm, t...

Sawicki "Zbliżenia do Promethidiona"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Fryderyk Gogolewski
 • Romantyzm
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

S. Sawicki ZBLIŻENIA DO PROMETHIDIONA Promethidion - wg badaczy kompozycja ułożona z kilku tekstów, które powstały w różnym czasie; brak zgody co do czasu, miejsca i kolejności ich powstawania - 3 koncepcje: Zenona Przesmyckiego : jako ...

Składnia - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086

Ćwiczenie 1 Określić związki składniowe. 1) szedł powoli szedł kulejąc szedł tamtędy powoli, kulejąc, tamtędy - okoliczniki relacja między czasownikiem a okolicznikiem związek przynależności 2) mało wydajny bardzo dobry mało, bardzo - przysłówki związki przynależności 3) całkiem dobrze dużo ...

Rynek kaapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

23.10.2012 Rachunek kapitałowy -druga cześć bilansu płatniczego; rejestruje napływ i odpływ kapitału z gospodarki danego kraju, pod pojęciem kapitału rozumiemy kapitał pieniężny i przepływy kapitału pieniężnego w następujących formach: Depozyty międzynarodowe- obywatele firm danego kraju mogą l...

Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

06.11.12 Wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego Gospodarka otwarta: r=beta*i(k+z)(krajowe+zagraniczne) Beta-średnia efektywność inwestycji, jeśli do beta dodamy zagraniczne zasoby( lepsze technologie, import lepiej wykształconej siły roboczej-menagerowie, zarządzający, import ...

Wpływ wymiany międzynarodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Wykład 20.11.2012 1.Wpływ wymiany międzynarodowej na dochód narodowy od strony popytowej Dochód narodowy(Y)=I+K+G+M(Ex-y) I-popyt na dobra inwestycyjne K-popyt na dobra konsumpcyjne G-popyt-możliwości zakupu ze strony sektora rządo...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

Przedmiot fleksji: fleksja to dział morfologii opisujący budowę i funkcję wyrazów tekstowych reprezentujących określone leksemy (nauka o odmianie leksemów). Działy fleksji: deklinacja (odmiana wyrazów przez przypadki) i koniugacja (odmiana wyrazów przez osoby, czasy, tryby i strony) Kategoria gram...

Przedmiot fleksji - wymagania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1918

Sylabus WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Jednostka Stopień/tytuł naukowy Imię Nazwisko Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Fleksja Rodzaj zajęć Liczba godzin 20 Tryb Przedmiot Rok studiów Semestr Założenia i cele: Na ćwiczeniach omawia się podstawowe problemy morfologii współczesn...