Uniwersytet Warszawski - strona 791

Racjonalizm- Kartezjusz, Spinoza, Leibniz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589

Racjonalizm- Kartezjusz, Spinoza, Leibniz KARTEZJUS Z Filozofia Kartezjusza jest przejściem od   scholastyki   do   oświecenia . Poglądy   Jako filozof Kartezjusz był skrajnym   racjonalistą . Niezaprzeczalny fakt istnienia myśli stał się wi...

William Ockham - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

W. OCKHAM VS SCHOLASTYCE: antysystematyzm: krytyka wiedzy zamiast tworzenia systemu, antydogmatyzm: wiekszosc wiedzy da sie podwarzyc, antyracjonalizm: intuicja nie rozum, antyrealizm: twory umyslu sa oderwane od rzeczywistosci. Indywidualizm: jednostkowosc kazdego bytu. Woluntaryzm: wszystko zal...

Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1680

XIX w. Idealizm niemiecki Idealizm niemiecki   -   filozofia   nowożytna [1]   rozwijająca się w XIX wieku w Niemczech, jej głównym twórcą i przedstawicielem był   Georg Wilhelm Friedrich Hegel , a również:   Johann Gottlieb Fichte   ...

Intuicjonizm oraz okazjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

XX w. Bergson - intuicjonizm Bergson głosił, że główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, ale irracjonalizm - pęd życiowy. Twórca kieruje się intuicją. Wg Bergsona świat podlega ciągłemu rozwojowi a życie człowieka jest strumienie...

Epikurejczycy - metafizyka - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Metafizyka - atomizm Epikur zgadzał się z podstawowymi tezami Demokryta, że wszystko co istnieje, stworzone jest z niezniszczalnych atomów , których rozmaite konfiguracje i układy tworzą cały widzialny świat. Aby poznać ten świat trzeba więc pozn...

Filozofia - początek myśli ludzkiej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Filozofia 9 października 2009 Filozofia to początek myśli ludzkiej. Starożytne Indie- „ Weda ” (wiedza) filozofia była też obecna w Indiach. Inne systemu starożytnego wschodu- Chiny. „Topos” gre. Miejsce- wschodnia część morza śródziemnego. Azja Mniejsza- dzisiejsza Turcja. W starożytności obszar...

Kaukaski kocioł czarownic

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Kaukaski kocioł czarownic W Biesłanie skończyła się 40-dniowa żałoba. Osetyjczycy zapowiadają krwawy odwet na Inguszach. Na ruinach szkoły numer 1 ktoś wypisał wielkimi czerwonymi literami: "Zemszczę się". Zgodnie z prawosławną tradycją, w 40. dniu po śmierci dusze zmarłych wstępują do ...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Przestępczosć nieletnich W życiu codziennym spotykamy się z takimi czynami, które zakłócaj± ład społeczny i z takimi zachowaniami, które s± szczególnie użyteczne i poż±dane. Czynom takim towarzyszy zazwyczaj rzecz ważna – reakcja otoczenia: pochwalenie albo potępianie okre¶lonego postę...

Andragogika turystyki - funkcje turystyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jacenty Wegner
 • Andragogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

Andragogika turystyki Andragogika turystyki jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową. Przedmiotem jej badań jest wpływ uczestnictwa turystycznego na rozwój osobowości i wychowania dorosłych. Zajmuje się również badaniem wpływu uprawiania turys...

Dorosły w roli ucznia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jacenty Wegner
 • Andragogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Dorosły w roli ucznia- specyfika kształcenia dorosłych, rozwój oświaty dorosłych. We współczesnym świecie edukacja dorosłych zajmuje szczególne miejsce. Obejmuje ona różne etapy w życiu człowieka, nie tylko okres produkcyjny i okres sta...