Uniwersytet Warszawski - strona 787

Wielka Brytania vs. Irlandia Północna (Ulster)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Wielka Brytania vs. Irlandia Północna (prowincja Ulster) 6 hrabstw tworzyło Ulster (północna część wyspy) Region w którym posiadłości swe mieli zagorzali przeciwnicy królowej Elżbiety Najbardziej rozwinięta prowincja Irlandii ze stolicą Belfast...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 3465

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...

O formule według Parry'ego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Formuła wg Parry'ego- zespół słów łącznie z określonym wzorcem metrycznym dla wyrażania jakiejś idei. Formuła była ważna nie tylko dla odbiorców, ale przede wszystkim dla twórców- ułatwia komponowanie wypowiedzi. Na przykład poeta jugosłowiański niemal machinalnie mówi dziesięciozgłoskowcem, machin...

Psychodynamika oralności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2947

W kulturze oralnej slowa są dźwiękami- dźwięk rozgrywa się w czasie, jest ulotny, nie uchwytny. W hebrajskim: „dabar” oznacza słowo i zdarzenie. U ludów pierwotnych słowa są odpowiednikiem myśli- maja dużą moc, często magiczną. W kulturach oralnych słowa mają władzę nad rzeczami. W kulturach piśmie...

Sztuka opowiadani baśni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Opowiadania basni jest lepsze niż ich czytani, gdyż uwzględnia potrzeby malych słuchaczy, zadawane przez nich pytania etc. Poza tym jest to bezpośredni kontakt miedzy ludzki Baśń oralna zazwyczaj kształtuje się przez całe pokolenia. Ryzyko jest tylko...

Właściwości tekstu oralnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Formuła nie powinna być traktowana jako bezsprzeczny wyróżnik oralności- teoria formuliczna nie bierze pod uwagę wewnętrznej potrzeby tekstu poetyckiego. Należy badać przede wszystkim relacje jakie warunkują specyficzną organizację tekstu oralnego. Chodzi ekspresję, przewagę działania nad opisem, g...

Antropologia widowisk - Eric Berne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Analiza transakcyjna - w centrum jej zainteresowania leży badanie stanów ego, które stanowią spójne systemy myśli i uczuć - manifestujące się odpowiednimi zespołami zachowań. Trzy główne typu stanów ego : - Rodzic (ukształtowane pod...

Antropologia widowisk - notatki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1176

Dramat społeczny -naruszenie ładu -kryzys -przywrócenie równowagi (rytuał, widowisko społeczne) -reintegracja społeczeństwa Elementy dramatu przenikają do prawdziwego życia, widowisko daje społeczności do myślenia, metakomentarz społeczno...

Goffman - rytuał interakcyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2485

Rytuał interakcyjny 1. Twarz: rytualne aspekty interakcji społecznej - Każdy człowiek w relacjach z innymi ludźmi przyjmuje określoną rolę i stara się, aby z tą rolę utrzymać. (Bez względu na to, czy jest tego świadoma) Korzystając z ...

Obrzęd świecki w 30 tezach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Claude Riviere Teoria obrzędów świeckich w trzydziestu tezach tekst powstał jako kompendium wiedzy z wykładu :) teza - definicja obrzędu - całość zachowań indywidualnych lub zbiorowych - względnie skodyfikowanych - mających oparcie w cielesności - o charakterze periodycznym - o wielkim ładu...