Uniwersytet Warszawski - strona 775

Edukacja w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Scholar, student, bakałarz, magister - edukacja w średniowieczu Choć wciąż trwają spory o to, od kiedy zaczyna się epoka zwana średniowieczem ( media aetas, medium aevum ), jedno zdaje się nie budzić żadnych wątpliwości: był to okres, na którego początkach zaciążyły najazdy barbarzyńskie na Europę....

Elias - "Pzemiany obyczajów w cywilizacji zachodu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1351

Norbert Elias „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”. Część druga: Cywilizacja jako specyficzne przeobrażenie zachowa ludzkich . O ŚREDNIOWIECZNYCH FORMACH TOWARZYSKICH. Średniowiecze pozostawiło nam mnóstwo informacji o tym, co w dan...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1722

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Filozofia i estetyka romantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1806

Filozofia i estetyka romantyzmu: Wstęp: W połowie 18 wieku we Francji i Anglii termin ,,poezja romantyczna" .Geneza Romantyzmu jako ogólnoeuropejskiego ruchu kulturowego związana była z przeobrażeniami , które dokonywały się w wyniku historycznych wydarzeń o znaczeniu różnie przełomowym. Wszel...

Focault "Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

Michael Foucault: „Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu”. Rozdz. II: WIELKIE ZAMKNIĘCIE. W XVII wieku powstają wielkie zakłady odosobnienia, od tego czasu obłęd został związany z gestem, który wyznaczał mu krainę izolacji jako naturalne miejsce pobytu. W 1656r . wydany zostaje dekret o założeniu...

Rokoko - geneza, czas trwania, estetyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1421

32. GENEZA, CZAS TRWANIA I ZASIĘG KULTURY ROKOKOWEJ. ESTETYKA ROKOKA. Rokoko - styl w sztuce europejskiej, ok. 1720 - 1780r., uważany często za ostatnią fazę baroku. Główne cechy: związek z kulturą dworską, tendencje sentymentalne, sielankowość, lekkość i wykwintność formy, motywy egzotyczne. Rokok...

Hani - symbolika światyni chrześcijańskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1743

Symbolika świątyni chrześcijańskiej WPROWADZENIE się swoim własnym natchnieniom; jego praca to poszukiwanie formy doskonałej sztuka jest sakralna nie przez subiektywne intencje artysty, lecz przez jej obiektywną zawartość estetyka zostaje podporządkowana

Hauser "Społeczna historia sztuki i literatury"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589

Arnold Hauser „Społeczna historia sztuki i literatury.” 8.Pojęcie baroku. Manieryzm był zjawiskiem ogólnoeuropejskim, barok natomiast posiada wiele rozgałęzień, rozmaicie manifestuje się w różnych środowiskach i krajach. BAROK dworsko- katolicki mieszczańsko- protestancki na początku prąd natur...

Hauserowska koncepcja sztuki średniowiecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Hauserowska koncepcja sztuki średniowiecza ŚREDNIOWIECZNA SZTUKA ( z historii sztuki- to nie Hauser). Do sztuki średniowiecza zalicza się malarstwo, rzeźbę i architekturę chrześcijańską od początków ich istnienia aczkolwiek pod wzglądem f...

Historia powszechna XVI-XVII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1344

Hi storia Powszechna XVI-XVII wiek XIV/XV kryzys gospodarki i feudalizmu. Wojny, epidemie, nieurodzaje. Ludność XVI - 85-90 mln. - stały wzrost. Przeciętna życia XVI i XVII 25 lat, umieralność noworodków 50%. Straty w wojnach XVII - 1ml. Rozwój transportu i handlu przyczynia się do wzrostu ludnośc...