Uniwersytet Warszawski - strona 774

Pojęcia kultury europejskiek według Chanunu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Zakres rozumienia pojęcia kultura europejska wg Chanunu: Pojecie kultura europejska - autor ma na myśli cywilizację Oświecenia ( 18 wiek) - kosmopolityzm kultury. Europa oświecona to okres 1680-1780.Obszar oświecenia to tzw. wielka Europa-st...

Adam Asnyk - fakty z życia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Adam Asnyk (1828- 1897) Ważne fakty z życia: - Występował pod pseudonimem Jan Stożek oraz kryptonimem El...y. - Brał udział w ruchu konspiracyjnym, powstańczym, po czym gdy musiał się ukrywać, wiele podróżował. - Po śmierci matki, w '74 poznaje Zofię Kaczorowską, w '75 bierze z nią ślub, a w'76 ro...

Adolf Dygasiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Adolf Dygasiński (1839-1902) Życie -Jego ojcem był Jan Dygasiński, dworski oficjalista . Pochodząc z biednej rodziny często cierpiał niedostatek i musiał pracować na swoje utrzymanie. -Dygasiński rozpoczął studia uniwersyteckie w Szkole...

"Album pieśni" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Album pieśni Preludium - Słowo preludium oznacza instrumentalną formę muzyczna, która jest wstępem do większego dzieła muzycznego. Co w odniesieniu do nazwy cyklu - „Album Pieśni”, nabiera większego znaczenia, gdyż jest tam pierwszym jego utworem. - Dwa pierwsze wersy opisują przemijalność czasu, u...

Antoni Sygietyński - biografia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Antoni Sygietyński Antoni Sygietyński debiutował w podobnym czasie co Konopnicka, Dygasiński, Witkiewicz i Zapolska. Należał do pokolenia pośredniego między pozytywizmem a modernizmem . Jego twórczość jest nacechowana tą przejściowością. Zajmował się również

Adam Asnyk, wiersze wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Do młodych Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... Za każdym krokiem w tajniki stworzenia Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia I większym staje się Bóg! Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, Choć rozproszycie legendowy mrok, Choć mgłę urojeń zedrzecie...

Maria Konopnicka "Banasiowa" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

W opowiadaniu M. Konopnickiej pt. „Banasiowa” mamy do czynienia z dwoma narratorami. Pierwszym z nich jest kobieta [...usłyszałam. obejrzałam się.] pochodząca z wyższych warstw społecznych, albowiem bohaterka opowiadania zwraca się do niej zawsze słowami : „Proszę łaski pani”. Innym dowodem na wyżs...

Pozytywizm, "Cham" streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1232

C ham Streszczenie 1. Akcja powieści rozpoczyna się w momencie kiedy poznajemy przeszło 40 -letniego rybaka Pawła, który miał już za sobą kilkuletni związek małżeński, niestety jego żona dawno umarła. Mężczyzna mieszka na końcu wsi, na brzegu Niemna. Paweł jest człowiekiem wiodącym samotne życie, ...

Orzeszkowa "Cham" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4550

Notatki: Wstęp G. Borkowskiej Fragment literackiej biografii: -Orzeszkowa mając 17 lat wychodzi za mąż za Piotra Orzeszkę -powstanie styczniowe było dla niej wstrząsem; mąż skazany na zesłanie na pomoc powstańcom, żona mu nie towarzy...

Dyplomata francuski Bonnac o reformach Piotra I

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Dyplomata francuski Bonnac o reformach Piotra I Władca ten przyniósł na świat całe barbarzyństwo i dzikość, właściwe temu krajowi, w którym wielkość monarchy mierzy się raczej złem. Jakie może on zadać, aniżeli dobrem, które zdolny jest przysporzyć: zarazem jednak natura obdarzyła go geniuszem, któ...