Uniwersytet Warszawski - strona 765

Wybrane pojęcia z teorii pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Podstawowe wybrane pojęcia teorii pomocy społecznej. Problem społeczny/kwestia społeczna - zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki, czy intensywność występowania, postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości w życi...

Podstawowe pojęcia z przedmiotu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Podstawowe, wybrane pojęcia teorii pomocy społecznej. Problem społeczny/kwestia społeczna - zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki, czy intensywność występowania, postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości w życ...

Pomoc społeczna w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Pomoc społeczna w Polsce. Wracamy do początku - średniowiecze w Polsce. Początki pomocy społecznej - pocz. XII w., wiąże się to z działalnością zakonną. Zgodnie z misją chrześcijaństwa te organizacje religijne kładły nacisk na pomoc bezradnym i zdemoralizowanym. Przytułki (zwane szpitalami). podejś...

Pomoc społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

Pomoc społeczna, a nie opieka społeczna. Definicje pomocy społecznej: Lata 30. - opieka społeczna; Lata 50. - historia jej twórcy jest uderzającym przykładem sytuacji w Europie; Historia: Powstanie szkoły pomocy społecznej: w 1898 r. powstała letnia szkoła

Życiorys Radlińskiej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Radlińska (żyła w czasie II RP) zdefiniowała zadania pracy społecznej jako wydobywanie i pomnażanie sił ludzkich, ich usprawnianie, a także organizowanie wspólnego działania dla dobra ludzi. Kluczowe pojęcie: SIŁY LUDZKIE. Budzenie sił ludzkich (każdy ma POTENCJAŁ) to główny cel pracy społecznej. Us...

Pomoc społeczna w średniowieczu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2443

W średniowieczu pomoc społeczna (jak opisuje to Fromm) opierała się na zasadzie wzajemności - opieka wyższych warstw społecznych nad niższymi w zamian za wojowników, ręce do pracy; zagłodzeni biedacy byliby słabymi wojakami. Średniowieczna struktura społeczna opierała się na własności ziemi, dochody...

Pomoc społeczna w Anglii w XVII wieku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

W Anglii w XVII w. wprowadzono bardzo ważne regulacje prawne dot. pomocy społecznej. Prawa spisane na pocz. XVII w. faktycznie z niewielkimi (choć ważnymi) zmianami przetrwały do XX w. Dopiero po II wojnie światowej wprowadzono ważne zmiany. To prawo nazwalibyśmy pakietem ustaw, oryginalnie nazwano ...

Zakres przedmiotu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Zakres przedmiotu - dość umowny, to nie jest ustabilizowana nauka. Co to jest pomoc społeczna? Wieloznaczność słowa „pomoc”. Pomoc społeczna - zjawisko nieodłącznie związane z gatunkiem ludzkim. Zjawisko pomocy występuje powszechnie. Pomoc jako wrodzona cecha gatunku ludzkiego. Dowodzi się, że pomo...

Zróżnicowanie aksjologiczne teorii pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

Zróżnicowanie aksjologiczne teorii pomocy społecznej. Każdy nasz wybór, który bierze pod uwagę wartość obieranego kierunku działania, ma char. aksjologiczny. Poszukujemy aksjologicznych uwarunkowań w polityce państwa. Dwie skrajne doktryny - model nigdzie nie wprowadzony w pełni, co najwyżej kierunk...