Uniwersytet Warszawski - strona 764

Zarządzanie strategiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Wykład 6. Realizacja strategii Jakie czynniki warunkują prawidłową realizację strategii?  Jak przełożyć strategię na programy działania?  Jakimi metodami można wspomóc implementację strategii?  Jakie są systemy pomiaru realizacji strategii?  Jak działa

Material do cwiczen 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Zarządzanie strategiczne dr Sławomir Winch 15.12.2010r. Macierz ADL • Pozwala ocenid efekty zaangażowanie firmy w różne sektory lub grupy produktów Kryteria – wiek sektora oraz pozycja konkurencyjna Macierz ADL Dojrzałośd sektora Pozycja konkurencyjna w sektorze Rozruch Wzrost Dojrzało...

"Piętno" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

Piętno” Normalny dewiant: wewnątrz grupy (zwarta grupa, lekki dystans, pijaczek, głupek, w większych miastach - ksiądz; nie podlega tym samym regułom, co większość, rola społeczna, po niej oczekuje się innego zachowania), społeczny (osoby, które d...

Problem ze stanem obiektywnych kryteriów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Problem ze stanem obiektywnych kryteriów, test umożliwiający rozróżnienie choroby od zdrowia. Jak powinniśmy rozumieć życie społeczne, obserwować i wyjaśniać. Kryterium odróżniania faktów: szans przeżycia euforii subiektywnego domniemania niewielkie kłopoty e zdrowiem prowadzą do stanu bardziej ...

Zmiany gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Zmiany gospodarcze - wzrost demograficzny, więcej ludzie zarabiają. Wzrost przestępczości o charakterze lekkim, złodzieje i oszuści. Wcześniej były zbrodnie przeciwko człowiekowi, ciała, teraz są przeciwko mieniu. Wcześniej przestępstwa były przypadkowe, nie planowane, a teraz są wyspecjalizowaniu p...

Wprowadzenie do pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

9 zagadnień. Wprowadzenie do pomocy społecznej Kaźmierczaka pomoc społeczna jako instytucja. Golimowska „Pomoc społeczna zmiany i warunki skutecznego działania” omówienie ogólnych pojęć i pomocy jako instytucji. Początki pomocy społecznej w Polsce - II RP. Mogły się tu zintegrować doświadczenia pom...

Pomocniczość/ subsydiarność - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Pomocniczość/subsydiarność - łączy się ze słowem: zasady zasady subsydiarności. Pomocniczość - w języku potocznym - ktoś jest nastawiony na pomaganie innym. Odnosi się do potrzeb ludzkich społeczności i państwo, które pojawia się jako podmiot tych relacji. Ma wiele znaczeń: w encyklopediach znajdz...

Etap odbudowy i deetatyzacji pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

Etap odbudowy i deetatyzacji pomocy społecznej: 1957-1972 r. (wg prof. Łopaty). W tej nazwie kryje się teza, która może być niejasna, jeśli nie wgryziemy się w pojęcie deetatyzacja. Co to oznacza? Etatyzacja - założenie i dążenie polityczne partii rządzących, wzmocnienie władzy państwa, obejmowanie ...

Kryteria dysfunkcji w różnych krajach - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Kryteria dysfunkcji w różnych krajach różne. www.mpips.gov.pl Dochód na osobę - 461 zł - osoba samotnie gospodarująca (tyle co najmniej powinna mieć); Dochód na osobę - 316 zł - na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe; + trzeba być dotknięty...

Modele pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2485

Modele pomocy społecznej. Model skandynawski - socjaldemokratyczny - podstawą jest prawo do zatrudnienia, zapewniane lub wspierane przez państwo; główne cechy: aktywizacja zawodowa kobiet, założenie, i że potrzeby socjalne obywateli mają być zaspokajane gł. na rynku pracy, a niezaspokojone na rynku...