Uniwersytet Warszawski - strona 760

Analiza ogólna bilansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Analiza ogólna bilansu POZYCJA ( w tys zł) 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 AKTYWA 227 044 167 494 140 045 I. Aktywa trwałe 70 735 62 506 58 760 1. Wartości niematerialne i prawne 216 94 22 2. Rzeczowe aktywa trwałe 61 224 53 550 48 762 3. Należności długoterminowe 0 0 0 4. ...

Analiza płynności i zadłużenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Analiza płynności i zadłużenia 2002 2003 2004 ZŁOTA REGUŁA BILANSOWA (=1) -0,37 -1,11 -1,60 ZŁOTA REGUŁA FINANSOWA (=1) -0,35 -1,10 -1,60 WSK. ZADŁUŻENIA (0,5-0,7) 0,87 0,94 1,11 WSK. NAPIĘCIA (1-3) -7,65 -2,28 -1,65 Reguła bilansowa dla spółki (kapitały własne/aktywa trwałe) w 2...

Analiza struktury i dynamiki bilansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Analiza struktury i dynamiki bilansu POZYCJA 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 AKTYWA 100,00% 100,00% 100,00% I. Aktywa trwałe 31,15% 37,32% 41,96% 1. Wartości niematerialne i prawne 0,10% 0,06% 0,02% 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26,97% 31,97% 34,82% 3. Należności długoterminowe 0,...

Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębio...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3339

Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa. Polityka struktury kapitału jest funkcją stopy zwrotu i ryzyka: większe wykorzystanie kapitału obcego powoduje zwiększenie się ryzyka oczekiwanego przez akcjonariuszy jednocześnie większy udział zobowiązań w źródłach fin...

Definicja struktury kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2079

Definicja struktury kapitału Struktura kapitału to proporcje kapitału obcego, czyli długu oraz kapitału własnego, czyli akcji/udziałów (uprzywilejowanych oraz zwykłych), z których firma zamierza pozyskiwać kapitał. Każda firma, która się rozwija, potrzebuje kapitału; może on zostać pożyczony lub s...

Kapitały własne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Kapitały własne Kapitały własne to suma tych składników majątku, w stosunku do których jednostce przysługuje prawo własności. Przy zakładaniu spółki wartości te zostały wniesione przez jego założycieli, wspólników w formie pieniężnej lub rzeczowej. Powiększanie i pomniejszanie kapitałów własnych u...

Koszt kapitału obcego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Koszt kapitału obcego (po opodatkowaniu) KKO = kd (1-T) Jest to stopa, według której jest oprocentowane zadłużenie, pomniejszona o oszczędności podatkowe. Jest to spowodowane tym, że odsetki zmniejszają podstawę do opodatkowania. W efekcie, z uwagi na możliwość odliczenia odsetek od podstawy do ...

Koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Koszt kapitału W związku z trudną sytuacja ekonomiczną w 2001 roku Mostostal przestał wypłacać dywidendy. W związku z powyższym niemożliwe jest oszacowanie kosztu kapitału własnego metodą DCF. Niemożliwe okazało się także odnalezienie wartości

Kwestia podziału zysku i jej wpływ na strukturę kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

Kwestia podziału zysku i jej wpływ na strukturę kapitału W rozważaniach na temat struktury kapitału przedsiębiorstwa nie można pominąć kwestii podziału zysku oraz związanej z nią polityki dywidend, gdyż zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie zasilają kapitały własne i wpływają bezpośrednio na struktu...

Wady i zalety kapitału obcego oraz własnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3976

Wady i zalety kapitału obcego oraz własnego Przy wyborze docelowej struktury kapitału należy pamiętać o cechach charakterystycznych kapitału obcego oraz własnego. Kapitał obcy ma dwie podstawowe zalety: Zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, co obniża efektywny koszt tego kapitału (...