Uniwersytet Warszawski - strona 756

Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 329

cepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach: 1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia - zmniejszanie się różnic potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizac...

Kontrola społeczna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

Kontrola społeczna i jej rodzaje Są to narzędzia, jakimi dysponuje zbiorowość, służące do wymuszania konformizmu tzn. podporządkowywania się wymogom społecznym. Kontrola społ. funkcjonuje na różnych poziomach życia społecznego. Wszyscy jesteśmy ją objęci. Jest to złożony system mechanizmów psychospo...

Makrostruktury społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

Makrostruktury społeczne Makrostruktura - układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji,...

Modernizacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Modernizacja społeczna Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjon...

Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa System społeczny wg Parsonsa: Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych - może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów: -podsystem organizmu -pods...

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański). Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ...

Państwo jako przedmiot socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Państwo jako przedmiot socjologii Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się władza. Pańs...

Plemię i plemienność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Plemię i plemienność Plemię (in. szczep) jest to forma organizacji społecznej oparta na grupie etnicznej (wywodzącej swe pochodzenie od uznawanego za wspólnego, często legendarnego przodka), bądź na jakiejś jej części, której członkowie zamieszkują wspólne terytorium, uczestniczą we wspólnym systemi...

Podmiotowośći tożsamość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Podmiotowość i tożsamość społeczna Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna - spółdzielnia, ...

Postawy społeczne a zachowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Postawy społeczne a zachowania Zachowanie jest to jedno z podstawowych pojęć psychologii, ale duże znaczenie ma także w socjologii. Postawy społeczne łączą się z zachowaniami. W socjologii behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) postawa jest to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka ...