Uniwersytet Warszawski - strona 753

Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do umów międzynaro...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 4396

Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów Państwa-Strony niniejszej konwencji, Biorąc pod uwagę głęboką transformację społeczności międzynarodowej spowodowane przez proces dekolonizacji Biorąc pod uwagę fakt, że inne czynniki mogą prowadzić do przypadków sukcesji państw w przy...

Konwencja Wiedeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2450

1 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych Sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. Państwa będące Stronami niniejszej Konwencji, pomne, że od najdawniejszych czasów ludy wszystkich krajów uznają status przedstawicieli dyplomatycznych, świadome celów i zasad

Lotnictwo cywilne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

1 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Wstęp Zważywszy, że przyszły rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezp...

OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

1 Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Sporządzony w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r. Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi Państwa uczestniczące, potwierdzając swe oddanie sprawie pokoju, bezpieczeństwa i sprawiedl...

Prawo traktatów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1043

1 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów Wiedeń, 23 maja 1969 r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynarodowych, - uznając nieustannie wzrastające znaczenie traktatów jako źródła prawa międzynarodowego i jako środka rozwoju po...

Prawo międzynarodowe publiczne-Smoleńsk

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

5.12.2010 SMOLEŃSK Kto bada w myśl dokumentów okoliczności wypadku? Art. 5.1 załącznika 13, jeśli Polska strona wystąpiła by z prośbą to od razu skierowana była by sprawa do Polski, nie jest to wina Rosji. Badań dokonali Rosjanie, bo takie jest prawo tam gdzie wypadek to państwo przeprowadza śledz...

Ekonomia-folie z wykładów - Ekonomia jako nauka społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

ADRIANNA ŁUKASZEWICZ FOLIE Z WYKŁADÓW EKONOMIA WDiNP 2004/2005 Blok 1. WPROWADZENIE DO EKONOMII Definicja ekonomii: Ekonomia opisuje sposoby zachowania się człowieka (ludzi) w procesie gospodarowania. Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział i konsumpcja. Ekonomia opisuje w j...

Formy rynku-opracowanie - Monopol

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Formy rynku 1). Monopol -tylko jeden producent, cenodawca -jedyny dostawca produktu w danej gałęzi rynkowej -wytwarza produkty nie posiadające bliskich substytutów -nabywców jest wielu więc udział pojedynczego jest niewielki -nabywca posiada doskonałą wiedzę o cenach i dostępności towaru na ryn...

Problem wyboru w ekonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Problem wyboru w ekonomii Wykład 2 Jerzy Wilkin WNE UW Zachowania i wybór konsumenta •Konsument (gospodarstwo domowe), jako podmiot wyboru •Preferencje konsumenckie •Koszyk dóbr i usług •Krzywa obojętności •Ograniczenie budżetowe...