Uniwersytet Warszawski - strona 749

Regulamin KR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

L 6/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej REGULAMINY WEWNĘTRZNE KOMITET REGIONÓW REGULAMIN WEWNĘTRZNY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE UWAGA WSTĘPNA TYTU...

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

2.12.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/51 DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (2009/882/UE) RADA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJ...

Główne zadania Rady UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Główne zadania RUE: - akty - zaproponowane przez KE uchwala zazwyczaj w drodze współdecyzji z PE - pol gosp - ogólna wizja europejskiej gospodarki kreowana przez ministrów gospodarki i finansow - umowy UE - w imieniu UE, RUE podpisuje wszelkie umowy wchodzące w zakres kompetencji ministerstw tj ś...

Sąd-geneza i rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Sąd Geneza i rozwój akt utworzenia Sądu poprzedzały długotrwale dyskusje i prace przygotowawcze; inspiracją do nich był wniosek Trybunału przedłożony w 1974 roku przedstawiający potrzebę powołania specjalistycznego sądu rozstrzygającego sprawy pracownicze we wrześniu 1978 roku Komisja wystąpiła z...

Komisja Europejska-geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945

KOMISJA EUROPEJSKA Geneza - Komisja istnieje w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich od momentu ich powstania - do 1965 r. istniały trzy komisje, odrębne dla każdej Wspólnoty: Komisja EWG, Komisja Euratomu oraz Wysoka Władza EWWiS - Wysoka Władza EWWiS powstała jako pierwsza jej zada...

Statut Komitetu Ekonomiczno-Finansowego-załącznik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

10/t. 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 165 31999Q0109 L 5/72 9.1.1999 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZALĄCZNIK STATUT KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO Artykul 1 Artykul 6 Komitet Ekonomiczno-Finansowy wykonuje zadania opisane w art. 109c ust. 2 i 4 Traktatu ustanawiają...

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE: GENEZA: -Wraz z podpisaniem w dniu 18 kwietnia 1951 r. traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), który wszedł w życie 23 lipca 1952, a przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r. (Belgia, RFN, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia) utwor...

Instytucje UE-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 910

Jakimi sprawami zajmuje się RPO ?  Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucj...

Zasady etyki TSUE - 22 września 2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

22.9.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL C 223/1 IV (Zawiadomienia) ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Zasady etyki Artykuł 2 (2007/C 223/01) Uczciwość Członkowie nie przyjmują korzyści, jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby wzbudzić w...

Ustrój polityczny Republiki Białoruś-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1022

Ustrój polityczny Republiki Białoruś Ewolucja ustroju politycznego Ewolucja pozycji państwa białoruskiego w stosunkach międzynarodowych Pod wpływem przemian dokonujących się w ZSRR za rządów Michaiła Gorbaczowa, 27 lipca 1990 roku Rada Najwyższa BSRR przyjęła deklarację suwerenności państwowej. B...