Uniwersytet Warszawski - strona 747

Budżet Europejskiego Banku Centralnego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Narysowanie ESBC O relacjach finansowych między EBC a NBC O zasobach finansowych EBC A - Kapitał Zakładowy B - Rezerwy Walutowe C - Emisja Banknotów D - Ogólny Fundusz Rezerw Zyski i Straty Podsumowanie Relacje Finansowe Europejski...

Decyzja Rady Europejskiej z dnia w sprawie zmiany wykazu składów Rady...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

L 263/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.10.2010 DECYZJE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady (2010/594/UE) RADA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 6

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wew...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

22.12.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/47 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady (2010/795/UE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Państwo członkowskie uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, Liczba ludności (w tys.) Niemcy...

Europejski Bank Centralny- GENEZA I EWOLUCJA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Europejski Bank Centralny to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Zarządza euro - wspólną walutą UE - i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii. EBC odpowiada rów...

ETS w TUE i TFUE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Artykuł 19 1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustan...

Europejski Bank Inwestycyjny-opracowanie - STATUS PRAWNOUSTROJOWY

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY To działająca od 1 stycznia 1958, na mocy art. 130 Traktatu Rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG, instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Sied...

Europejski Trybunał Obrachunkowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Europejski Trybunał Obrachunkowy Geneza i rozwój z inicjatywą utworzenia ETO wystąpił w 1973 roku Heinrich Aigner - ówczesny przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego utworzenie TO zbiegło się w czasie z d...

Instytucje UE opracowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 777

Instytucje Unii Europejskiej UE jako wspólnota kulturowa. III filary tożsamości europejskiej: I. Kultura egejska: grecka filozofia i demokracja II. Prawo rzymskie III. Tradycja judeochrześcijańska „Europę określa doskonałość grecka, surowy porządek rzymski, wiara, miłosierdzie i nadzieja chr...