Uniwersytet Warszawski - strona 744

Klauzula o ochronie danych osobowych

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Klauzula o ochronie danych osobowych Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe przekazane do systemu...

Skarga do Komisji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

SKARGA DO KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 1. Nazwisko i imię osoby wnoszącej skargę: 2. Jeśli ma zastosowanie, reprezentowanej przez: 3. Obywatelstwo: 4. Adres lub siedziba: 5. Telefon/faks/e-mail: 6. Rodzaj i miejsce(a) działalności: 7. Państwo...

OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Katedra Europeistyki Rok akademicki 2010/2011 III rok studiów I stopnia Semestr zimowy WARSZTATY EUROPEJSKIE II „OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM” Program i literatura Rodzaj zajęć: konwersatorium Liczba punktów ECTS: 1 Lic...

Wybory Irlandia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wybory do PE w Irlandii: Informacje ogólne: W 1979 Irlandia miała prawo wyboru 15 członków PE. Liczba ta zmalała do 13 członków w 2004, a potem do 12 w 2009. Wybory są tajne. Przeprowadza się je w czterech okręgach (Dublin, Wschodni, Północno- Zachodni i Południowy) na zasadzie reprezentacji prop...

Obywatel w UE-Warsztaty europejskie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Katedra Europeistyki Rok akademicki 2010/2011 II rok studiów I stopnia Semestr letni WARSZTATY EUROPEJSKIE I Rodzaj zajęć: konwersatorium Liczba punktów ECTS: 1 Liczba godzin: 30 Forma zaliczenia: zal/oc Prowadzący: dr Łuka...

Wojny stare a nowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2170

WOJNY STARE A NOWE Wojny nie są zjawiskiem przeszłym. Trwają także w dzisiejszych czasach, jednak już nie na takich samych warunkach jak kiedyś. Wyróżnić można zarówno podobieństwa jak i różnice między wojnami starymi a nowymi. Można stwierdzić, że właściwie wszystkie wojny ostatnich 10, 20 lat ro...

Współczesne teorie demokracji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

Współczesne teorie demokracji 1. Spory wokół pojęcia - „ Demokracja to używane wedle politycznej mody i przy najrozmaitszych okazjach, najbardziej nadużywane pojęcie polityczne, przybierające najprzeróżniejsze, sprzeczne ze sobą znaczenia” Hans K...

Nauka o państwie i prawie-Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Wiadomości wstępne 1. Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej Na oznaczenie dyscypliny „wstęp do nauki o państwie i prawie", będącej przedmiotem naszych wykładów, można używać zamiennie także nazwy: „wstęp do teorii państwa i prawa" lub „wstęp do prawoznawstwa". Używana przez nas naz...

Zmiana w dziejach państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 651

Zmiana w dziejach państwa Rewolucja występuje rewolucja społeczne i rewolucja polityczna; każde z tych określeń obejmuje pewien proces: rewolucja społeczna - proces społeczny, rewolucja polityczna - proces polityczny rewolucję społeczną przyjęło się określać jako przejście od jednej

Formy ustrojowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

1B FORMY USTROJOWE W DZIEJACH PANSTW EUROPEJSKICH W XX wieku 3 zasadnicze nurty konstytucjonalizmu: I. Konstytucjonalizm demokratyczny- system demokratyczny okrzepł w 2 połowie XIX wieku. Przyjmuje nowa jakość, gwarancja poszanowania praw jednostki. Po I Wojnie Światowej zakładano, ze tylko demokr...