Uniwersytet Warszawski - strona 741

Kultura - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Kultura - poj. wieloznaczne , pochodzi od łac. Culture - uprawa ziemi, hodowla jest b. silnie zakorzeniona w dorobku ludzkości, jest sztucznym tworem. Lata 50-te Kroeber i Kluckholm dokonali syntezy wszystkich definicji kultury, wg. nich: 1. kultury się uczymy 2. wywodzi się z biologicznych, środo...

Kultura polityczna społeczeństwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

ZAGADNIENIE nr 17: KULTURA POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA / oprac. przez Bartłomieja Stawickiego i Grzegorza Żukowskiego I. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, czyli zdefiniowania pojęcia kultury politycznej, należy zastanowić się nad charakterystycznymi zjawiskami z zakresu omawianego tematu, które mają...

Naród jako zjawisko socjologiczne- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

Naród jako zjawisko socjologiczne (zarys wykładu) Jacek-ziolkowski@wp.pl Etymologia (łac. natio - rzymska bogini urodzin, nacor, nasci, nascere - rodzić się, urodzić.) Potoczne rozumienie terminu naród obejmuje go, jako zjawisko naturalne, wynikłe z naturalnego charakteru więzi opartej na wspólnoci...

O strukturze społecznej-Stanisław Ossowski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 2. Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” Pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego konkretyzuje się w różnych postaciach. Najbardziej doniosłym społecznie ujęciem społecznej stratyfikacji jest jednak ujęcie dychotomiczne: podział społeczeństwa...

Polityka, elity władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

Agata Szymańska Tomasz Wysocki ELITY WŁADZY (ćwiczenia - notatka) Elita - cechy: - grupa mała - grupa ekskluzywna (przystąpienie do niej wymaga spełnienia pewnych kryteriów ora...

Ruchliwość społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Ruchliwość społeczna J. Błuszkowski: ruchliwość społeczna - przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne. Występuje ona w społeczeństwach, w których istnieje system zróżnicowanych pozycji społecznych,...

Rytuał Interakcyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2604

Rytuał Interakcyjny Rzecz o interakcjach społecznych: Interakcjonizm symboliczny - źródło rytuałów - Symbolizm jako sposób odbioru bodźców zewnętrznych Niedosłowne postrze...

Teorie socjalizacji-Słowniczek

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 518

Wyjaśnienia pojęć odnośnie referatu dotyczącego fragmentu książki Tillmana „Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie”, s.8-19. Osobowość- specyficzna struktura zawierająca cechy, właściwości oraz kompetencje działania, która jest charakterystyczna dla poszczególnych ludzi. Taka...

Socjologia - program wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1106

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Licencjackie Dzienne Studium Europeistyki, I rok SOCJOLOGIA program i literatura przedmiotu rok akademicki 2009/2010 Wykłady prowadzi: prof. dr hab. Jan Błuszkowski Ćwiczenia prowadzi: mgr Agnieszka Bejma dr Sebastian Kozłowski mgr Arkadiusz Sekści...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

Ćwiczenia: Czynniki, które prowadzą do powstania narodu: - terytorium - wspólne pochodzenie - wspólna historia - świadomość narodowa - język - kultura - religia - zagrożenie zewnętrzne - powiązania ekonomiczne W podejściu politologicznym przy definiowaniu narodu kładzie się nacisk na - h...